Cristin-prosjekt-ID: 442060
Sist endret: 19. desember 2014, 10:02

Cristin-prosjekt-ID: 442060
Sist endret: 19. desember 2014, 10:02
Prosjekt

KORFU (choreographic research group)

prosjektleder

Anne Grete Eriksen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. september 2013 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KORFU (choreographic research group)

Vitenskapelig sammendrag

Establishment of a research group for choreography with Prof. Anne Grete Eriksen. Development of a web portal for choreography at KHiO. The first meeting took place on 25.09.2013 where Anne Grete Eriksen presented her research project Moving Memory ; an exploration of the body’s capacity to remember physical dance.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Grete Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Amanda Steggell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2