Cristin-prosjekt-ID: 442280
Sist endret: 2. oktober 2014, 11:02

Cristin-prosjekt-ID: 442280
Sist endret: 2. oktober 2014, 11:02
Prosjekt

Praktisk og variert naturfag på ungdomstrinnet

prosjektleder

Anne Holt
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Emneord

Naturfagdidaktikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 1. august 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Praktisk og variert naturfag på ungdomstrinnet

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å undersøke muligheter for å realisere praktisk og variert undervisning i naturfag på ungdomsskolen, og det vil således være et bidrag til den nasjonale satsningen på å utvikle ungdomstrinnet i norsk skole (Kunnskapsdepartementet, 2010-2020). Spørsmål som forsøkes besvart er hvordan praktisk og variert naturfagundervisning etter gitte prinsipper vil kunne bidra til å utvikle elevers naturfagkompetanse. Mer spesifikt vil vi undersøke hvordan elevenes forståelse av stoffer og kjemiske reaksjoner og kompetanse i utforskende arbeids- og tenkemåter vil utvikle seg over tid.

Metode

Vi vil følge fire elevers læringsprosesser i naturfag gjennom ungdomstrinnet, fra de går i 8. trinn (høsten 2013) til de avslutter 10. trinn (våren 2016). Praktisk og variert undervisning i naturfag skal realiseres ved et stort innslag av utforskende og kreative arbeidsmåter. Datamaterialet vil bestå av videoopptak av undervisningen, individuelle intervjuer og skriftlige elevarbeider.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Holt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Anne Bergliot Øyehaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2