Cristin-prosjekt-ID: 442703
Sist endret: 19. desember 2014, 08:51

Cristin-prosjekt-ID: 442703
Sist endret: 19. desember 2014, 08:51
Prosjekt

Overganger

prosjektleder

Kjersti E. Lien Holte
ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. april 2014 Slutt: 19. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overganger

Vitenskapelig sammendrag

For noen barn kan overganger i utdanningssystemet være en utfordring. Overganger kan også by på nye muligheter. Kommunene plikter å utarbeide rutiner for å forebygge problemer ved overganger og for å skape best mulig forutsetninger for gode læringsmiljø. I dette forskningsprosjektet er studenter i den forskningsbaserte grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold involvert som forskningsassistenter for å finne ut hvilke rutiner som blir brukt i forbindelse med overganger i grunnskolen i et utvalg kommuner i Østfold. Studien innebærer en gjennomgang av styringsdokumenter og innsamling av konkrete planer for overganger i de ulike kommunene. Dette datamaterialet skal analyseres for å kunne svare på forskningsspørsmålene; hvilke strategier brukes av skoler for å sikre gode overganger? I hvilken grad er strategiene forskningsbaserte? I hvilken grad er strategiene ment å skulle: - Redusere risiko for feil i forbindelse med overgangen - Demonstrere skolens og personalets forpliktelse i forhold til å gi støtte - Forbedre læring ved å redusere stress i forbindelse med endring - Forebygge avsporet eller forstyrrende atferd - Sikre et stabilt og godt læringsmiljø for alle barn - Redusere stress i staben - Forebygge ekskludering - Bygge positive og produktive relasjoner med innflytelse på læring - Forbedre resultater - Hjelpe elever å utvikle resiliens.

Metode

Kvalitativ metode. Dokumentanalyse og intervju.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti E. Lien Holte

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold
1 - 1 av 1