Cristin-prosjekt-ID: 442803
Sist endret: 20. juni 2019 10:08

Cristin-prosjekt-ID: 442803
Sist endret: 20. juni 2019 10:08
Prosjekt

Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk

prosjektleder

Daniel Bergsvik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk

Sammendrag

Prosjektnr. 296 Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over det totale forbruket av alkohol og tobakk i Norge, og å følge utviklingen over tid. Prosjektet er en videreføring av prosjektet "En bedre alkoholstatistikk" som har gått over flere år.

Populærvitenskapelig sammendrag

For alkohol er den avgiftsbelagte omsetningen summen av salg i dagligvarebutikker, Vinmonopolet og skjenking. Den uregistrerte omsetningen består hovedsakelig av avgiftsfritt salg på lufthavner og om bord på ferger til Norge, grensehandel i Sverige og innførsel fra andre land.

Omsetnings- og forbruksstatistikk fra mange ulike datakilder samles og kvalitetssikres. Det avgiftsbelagte salget beregnes ved hjelp av avgiftsrapporter fra Skatteetaten. I tillegg kommer rapporter fra Vinmonopolet, bryggerinæringen og Vin- og brennevinsforening. Det uregistrerte salget beregnes hovedsakelig ved hjelp av omsetningsrapporter fra taxfree-utsalgene ved lufthavnene, Avinor sentralt, og spørreundersøkelser. De 16 lufthavnene som har taxfree-utsalg er lovpålagt å levere omsetningsrapporter til FHI. Den årlige SSB undersøkelser om rusmiddelbruk benyttes også i dette arbeidet, samt ulike reisevaner- og passasjerstatistikker.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Daniel Bergsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Geir Scott Brunborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3