Cristin-prosjekt-ID: 442805
Sist endret: 25. april 2014 15:33
Cristin-prosjekt-ID: 442805
Sist endret: 25. april 2014 15:33
Prosjekt

Totalkonsummodellen og konsekvenser av alkoholkonsum

prosjektleder

Ingeborg Margrete Rossow
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Totalkonsummodellen og konsekvenser av alkoholkonsum

Sammendrag

Prosjektnr. 244 I dette prosjektet ønsker vi å belyse nærmere følgende problemstillinger: 1) Har de betydelige endringene i det totale alkoholkonsumet i Norge de siste 40 årene vært forbundet med en endring i alkoholkonsumet i alle konsumgrupper? Er evt slike mønstre over tid de samme også i andre land? 2) Har totalkonsummodellen gyldighet i befolkninger hvor alkoholbruk i liten grad er integrert og i ungdomsbefolkningen?

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 244 I dette prosjektet ønsker vi å belyse nærmere følgende problemstillinger: 1) Har de betydelige endringene i det totale alkoholkonsumet i Norge de siste 40 årene vært forbundet med en endring i alkoholkonsumet i alle konsumgrupper? Er evt slike mønstre over tid de samme også i andre land? 2) Har totalkonsummodellen gyldighet i befolkninger hvor alkoholbruk i liten grad er integrert og i ungdomsbefolkningen?

Tittel

Total consumption model and consequences of alcohol consumption

Sammendrag

The total consumption model postulates a close connection between total alcohol consumption and the proportion of drinkers exhibiting extremely high alcohol consumption rates or alcohol misuse rates in a population to whom the consumption of alcohol is an integrated feature. In line with the total consumption model, one has generally also found a close connection between changes in total alcohol consumption and changes in the extent of alcohol-related harm and problems. Many types of alcohol-related harm and problems are, however, primarily contingent on acute intoxication rather than high levels of consumption throughout the year. The connection between total consumption of alcohol and the magnitude of alcohol-related harm and problems will therefore be contingent on the drinking pattern and incidence of drinking to intoxication. We seek in this project to shed light on the following questions: 1) Has the sharp rise in total alcohol consumption in Norway over the past 15 years been associated with a change in drinking patterns, affecting the correlation between total consumption and incidence of many types of alcohol-related harm and problems? 2) To what degree will individual characteristics like sex, age, impulsivity and parental relations modify the correlation between alcohol use and alcohol-related problems in young people? 3) To what degree will drinking patterns in different countries and regions loosen the connection alcohol use and alcohol-related problems in young people? 4) Is the total consumption model valid for populations in which alcohol consumption is not a well-integrated feature? 5) What characterises the magnitude of alcohol-related harm and problems in the Norwegian population in the form of mortality and morbidity? How are they distributed across different categories of illness, and by how much does alcohol-related harm and problems increase total mortality and morbidity in the population? The project will make use of pre-existing multi-year survey data from Norway, survey data from ESPAD in 2007, and survey data from WHO's health surveys in 20 African countries. Morbidity and mortality statistics for Norway will also be used and estimates of the proportion of the leading categories of illness attributable to a risk factor, such as alcohol consumption, for instance

Vitenskapelig sammendrag

The total consumption model postulates a close connection between total alcohol consumption and the proportion of drinkers exhibiting extremely high alcohol consumption rates or alcohol misuse rates in a population to whom the consumption of alcohol is an integrated feature. In line with the total consumption model, one has generally also found a close connection between changes in total alcohol consumption and changes in the extent of alcohol-related harm and problems. Many types of alcohol-related harm and problems are, however, primarily contingent on acute intoxication rather than high levels of consumption throughout the year. The connection between total consumption of alcohol and the magnitude of alcohol-related harm and problems will therefore be contingent on the drinking pattern and incidence of drinking to intoxication. We seek in this project to shed light on the following questions: 1) Has the sharp rise in total alcohol consumption in Norway over the past 15 years been associated with a change in drinking patterns, affecting the correlation between total consumption and incidence of many types of alcohol-related harm and problems? 2) To what degree will individual characteristics like sex, age, impulsivity and parental relations modify the correlation between alcohol use and alcohol-related problems in young people? 3) To what degree will drinking patterns in different countries and regions loosen the connection alcohol use and alcohol-related problems in young people? 4) Is the total consumption model valid for populations in which alcohol consumption is not a well-integrated feature? 5) What characterises the magnitude of alcohol-related harm and problems in the Norwegian population in the form of mortality and morbidity? How are they distributed across different categories of illness, and by how much does alcohol-related harm and problems increase total mortality and morbidity in the population? The project will make use of pre-existing multi-year survey data from Norway, survey data from ESPAD in 2007, and survey data from WHO's health surveys in 20 African countries. Morbidity and mortality statistics for Norway will also be used and estimates of the proportion of the leading categories of illness attributable to a risk factor, such as alcohol consumption, for instance

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1