Cristin-prosjekt-ID: 442806
Sist endret: 22. april 2015 15:26

Cristin-prosjekt-ID: 442806
Sist endret: 22. april 2015 15:26
Prosjekt

Rusmidler og vold i nære relasjoner

prosjektleder

Hilde Elisabeth Pape
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmidler og vold i nære relasjoner

Sammendrag

Prosjektnr.269 Et samarbeidsprosjekt mellom SIRUS og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), hvor målsettingen er å øke kunnskapen om bruk/misbruk av rusmidler som risikofaktor for vold i nære relasjoner

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr.269 Et samarbeidsprosjekt mellom SIRUS og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), hvor målsettingen er å øke kunnskapen om bruk/misbruk av rusmidler som risikofaktor for vold i nære relasjoner

Tittel

Intoxicants and violence in intimate relationships

Sammendrag

The goal of a joint project involving SIRUS and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) is to increase public awareness of the use/abuse of drugs as a risk factor for violence in intimate relationships.

Vitenskapelig sammendrag

The goal of a joint project involving SIRUS and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) is to increase public awareness of the use/abuse of drugs as a risk factor for violence in intimate relationships.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Elisabeth Pape

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingunn Olea Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2