Cristin-prosjekt-ID: 442836
Sist endret: 12. november 2014 16:20

Cristin-prosjekt-ID: 442836
Sist endret: 12. november 2014 16:20
Prosjekt

Fra ungdom til voksen. En longitudinell studie av alkoholbruk og relaterte problemer.

prosjektleder

Ingeborg Margrete Rossow
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra ungdom til voksen. En longitudinell studie av alkoholbruk og relaterte problemer.

Sammendrag

Prosjektnr. 169 Hovedmålet med dette prosjektet er å beskrive sammenhengen mellom alkoholbruk og relaterte problemer i løpet av ungdomstiden og inn i voksen alder.1. Sammenheng mellom alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer som vold og depressivt stemningsleie over tid.2. Sammenheng mellom tidlig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer i voksen alder.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 169 Hovedmålet med dette prosjektet er å beskrive sammenhengen mellom alkoholbruk og relaterte problemer i løpet av ungdomstiden og inn i voksen alder.1. Sammenheng mellom alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer som vold og depressivt stemningsleie over tid.2. Sammenheng mellom tidlig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer i voksen alder.

Tittel

From adolescence to adulthood. A longitudinal study of use of alcohol

Sammendrag

The main objective of this project is to describe connections between alcohol use and related problems during adolescence and early adulthood. We study (1) the connections between alcohol use and alcohol-related problems such as violence and depressive moods over time; and (2) relationships between early alcohol use and alcohol-related problems in adulthood

Vitenskapelig sammendrag

The main objective of this project is to describe connections between alcohol use and related problems during adolescence and early adulthood. We study (1) the connections between alcohol use and alcohol-related problems such as violence and depressive moods over time; and (2) relationships between early alcohol use and alcohol-related problems in adulthood

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Elisabeth Pape

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Thor Norström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Heavy episodic drinking and deliberate self-harm in young people: a longitudinal cohort study.

Rossow, Ingeborg; Norstrøm, Thor-Arvid. 2014, Addiction. SU, FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Associations Between Adolescent Heavy Drinking and Problem Drinking in Early Adulthood: Implications for Prevention.

Norstrøm, Thor-Arvid; Pape, Hilde. 2012, Journal of Studies on Alcohol and Drugs. SU, FHIVitenskapelig artikkel

Alcohol, suppressed anger and violence.

Norstrøm, Thor-Arvid; Pape, Hilde Elisabeth. 2010, Addiction. SU, FHIVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3