Cristin-prosjekt-ID: 442839
Sist endret: 13. mai 2014 09:28
Cristin-prosjekt-ID: 442839
Sist endret: 13. mai 2014 09:28
Prosjekt

Skjenketider og vold

prosjektleder

Ingeborg Margrete Rossow
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skjenketider og vold

Sammendrag

Prosjektnr.256 Tiltak for å begrense tilgjengelighet av alkohol regnes for å være blant de mest effektive tiltakene for å redusere alkoholkonsumet og omfanget av alkoholrelaterte skader og problemer. I dette prosjektet belyser vi følgende problemstillinger: 1) Hvilken betydning har mindre endringer i skjenketidene, som for eksempel en times innskrenking, for omfanget av vold og ordensforstyrrelser? 2) Hvilke politiske prosesser ligger til grunn for skjenketidsendringer i kommunene?

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr.256 Tiltak for å begrense tilgjengelighet av alkohol regnes for å være blant de mest effektive tiltakene for å redusere alkoholkonsumet og omfanget av alkoholrelaterte skader og problemer. I dette prosjektet belyser vi følgende problemstillinger: 1) Hvilken betydning har mindre endringer i skjenketidene, som for eksempel en times innskrenking, for omfanget av vold og ordensforstyrrelser? 2) Hvilke politiske prosesser ligger til grunn for skjenketidsendringer i kommunene?

Tittel

Licensing hours and violence

Sammendrag

Reducing the availability of alcohol is considered to be one of the most effective ways of lowering alcohol consumption and the incidence of drink-related injuries and problems. Norwegian policy on alcohol includes several mechanisms aimed at limiting alcohol's availability. Norwegian municipalities are free to stipulate the hours at which alcohol can be sold and served within certain statutory limits. Earlier studies from other countries reveal how significant changes to licensing hours can change the incidence of violence and other alcohol-related problems. We know little, however, about the impact of minor changes to licensing hours in this area. The project will shed light on the following research question: What is the impact of minor changes in drinking times, such as reducing drinking time by an hour, on the incidence of violence and anti-social behaviour? Time series data on violence and anti-social behaviour together with information on possible changes to drinking times in thirty Norwegian towns and cities over a period from 2000 to 2010 will be used.

Vitenskapelig sammendrag

Reducing the availability of alcohol is considered to be one of the most effective ways of lowering alcohol consumption and the incidence of drink-related injuries and problems. Norwegian policy on alcohol includes several mechanisms aimed at limiting alcohol's availability. Norwegian municipalities are free to stipulate the hours at which alcohol can be sold and served within certain statutory limits. Earlier studies from other countries reveal how significant changes to licensing hours can change the incidence of violence and other alcohol-related problems. We know little, however, about the impact of minor changes to licensing hours in this area. The project will shed light on the following research question: What is the impact of minor changes in drinking times, such as reducing drinking time by an hour, on the incidence of violence and anti-social behaviour? Time series data on violence and anti-social behaviour together with information on possible changes to drinking times in thirty Norwegian towns and cities over a period from 2000 to 2010 will be used.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Thor Norström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Mindre vold med kortere skjenketid.

Rossow, Ingeborg; Norstrøm, Thor-Arvid. 2011, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. FHIVitenskapelig artikkel

The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities.

Rossow, Ingeborg; Norstrøm, Thor-Arvid. 2012, Addiction. SU, FHIVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2