Cristin-prosjekt-ID: 442841
Sist endret: 16. november 2018, 16:35

Cristin-prosjekt-ID: 442841
Sist endret: 16. november 2018, 16:35
Prosjekt

Kommunenes forvaltning av alkoholloven

prosjektleder

Solveig Tobie Glestad Christiansen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunenes forvaltning av alkoholloven

Sammendrag

Prosjektnr. 255 Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. De gir bevilling for salg og skjenking og er ansvarlig for kontrollen av bevillingene. I dette prosjektet undersøkes hvordan kommunene forvalter denne oppgaven.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 255 Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. De gir bevilling for salg og skjenking og er ansvarlig for kontrollen av bevillingene. I dette prosjektet undersøkes hvordan kommunene forvalter denne oppgaven.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 255 Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. De gir bevilling for salg og skjenking og er ansvarlig for kontrollen av bevillingene. I dette prosjektet undersøkes hvordan kommunene forvalter denne oppgaven.

Tittel

Local councils’ oversight of the Alcohol Act

Sammendrag

Under the provisions of the Act on the Sale of Alcohol Beverages the municipalities enjoy considerable freedom to adapt alcohol policy in light of local conditions. This applies mainly to municipalities which issue licenses for serving and retailing alcohol. Licences can come with a variety of additional conditions and the municipalities can also stipulate licensing hours within their boundaries. The municipality is also responsible moreover for inspecting licensed establishments to ensure compliance. This project examines how the municipalities execute this responsibility. The study of the municipalities' administration of alcohol legislation is conducted every year; the first such study was in 1989. The information is collected each year by means of a questionnaire sent to all Norwegian municipalities.

Populærvitenskapelig sammendrag

Under the provisions of the Act on the Sale of Alcohol Beverages the municipalities enjoy considerable freedom to adapt alcohol policy in light of local conditions. This applies mainly to municipalities which issue licenses for serving and retailing alcohol. Licences can come with a variety of additional conditions and the municipalities can also stipulate licensing hours within their boundaries. The municipality is also responsible moreover for inspecting licensed establishments to ensure compliance. This project examines how the municipalities execute this responsibility. The study of the municipalities' administration of alcohol legislation is conducted every year; the first such study was in 1989. The information is collected each year by means of a questionnaire sent to all Norwegian municipalities.

Vitenskapelig sammendrag

Under the provisions of the Act on the Sale of Alcohol Beverages the municipalities enjoy considerable freedom to adapt alcohol policy in light of local conditions. This applies mainly to municipalities which issue licenses for serving and retailing alcohol. Licences can come with a variety of additional conditions and the municipalities can also stipulate licensing hours within their boundaries. The municipality is also responsible moreover for inspecting licensed establishments to ensure compliance. This project examines how the municipalities execute this responsibility. The study of the municipalities' administration of alcohol legislation is conducted every year; the first such study was in 1989. The information is collected each year by means of a questionnaire sent to all Norwegian municipalities.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Tobie Glestad Christiansen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012.

Skjælaaen, Øystein. 2012, FHIRapport

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011. Nettrapport.

Skjælaaen, Øystein. 2011, FHIRapport

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. Nettrapport.

Skjælaaen, Øystein. 2010, FHIRapport
1 - 3 av 3