Cristin-prosjekt-ID: 442893
Sist endret: 28. april 2014 10:31
Cristin-prosjekt-ID: 442893
Sist endret: 28. april 2014 10:31
Prosjekt

Pengespill og offentlig politikk

prosjektleder

Ingeborg Margrete Rossow
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pengespill og offentlig politikk

Sammendrag

Prosjektnr. 297 Pengespill er mange steder en viktig næring og representerer ofte en viktig inntekt for myndigheter og/eller organisasjoner. Dette prosjektet oppsummerer internasjonal forskningsbasert kunnskap om pengespill og pengespillproblemer i et globalt perspektiv og hvordan man gjennom ulike virkemidler i offentlig politikk kan begrense omfanget av pengespillproblemer.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 297 Pengespill er mange steder en viktig næring og representerer ofte en viktig inntekt for myndigheter og/eller organisasjoner. Dette prosjektet oppsummerer internasjonal forskningsbasert kunnskap om pengespill og pengespillproblemer i et globalt perspektiv og hvordan man gjennom ulike virkemidler i offentlig politikk kan begrense omfanget av pengespillproblemer.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1