Cristin-prosjekt-ID: 442898
Sist endret: 16. november 2018 15:20

Cristin-prosjekt-ID: 442898
Sist endret: 16. november 2018 15:20
Prosjekt

Avhengighet

prosjektleder

Torleif Bjordal Halkjelsvik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Avhengighet

Sammendrag

Prosjektnr. 248 Det finnes en rekke teorier om og forklaringer av avhengighet: nevrobiologiske, psykologiske og som et resultat av et rasjonelt valg. I dette prosjektet vil vi studere sosiale representasjoner av avhengighet ved å be respondentene ta stilling til en rekke beskrivelser av hva avhengighet innebærer eller representerer (sykdom, svekket viljestyrke, motivasjonskonflikt, tvang, sug, trang, vane, etc.) for en rekke ulike rusmidler: kokain, heroin, røyking, snus, amfetamin, beroligende legemidler, pengespill, alkohol.

Populærvitenskapelig sammendrag

Det finnes en rekke teorier om og forklaringer på avhengighet: nevrobiologiske, psykologiske og som et resultat av et rasjonelt valg. Det er imidlertid sparsomt med undersøkelser om hvordan folk flest forstår avhengighet, og hvordan folk oppfatter personer som er avhengige. Økt kunnskap om dette kan ha praktisk verdi f.eks. med tanke på selv-behandling (hva er avhengighet) og støtte til ulike tiltak for å forbedre livssituasjonen til avhengige (hvordan man ser på avhengige). I dette prosjektet vil vi studere sosiale representasjoner av avhengighet og avhengige personer ved å be respondentene ta stilling til hva avhengighet innebærer eller representerer (sykdom, svekket viljestyrke, motivasjonskonflikt, tvang, sug, trang, vane, etc.), hvem som er ansvarlig, hvordan man oppfatter personer som er avhengige, og i hvilken grad man er motivert til at avhengige får hjelp (personlig og ved offentlige tiltak).

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 248 Det finnes en rekke teorier om og forklaringer av avhengighet: nevrobiologiske, psykologiske og som et resultat av et rasjonelt valg. I dette prosjektet vil vi studere sosiale representasjoner av avhengighet ved å be respondentene ta stilling til en rekke beskrivelser av hva avhengighet innebærer eller representerer (sykdom, svekket viljestyrke, motivasjonskonflikt, tvang, sug, trang, vane, etc.) for en rekke ulike rusmidler: kokain, heroin, røyking, snus, amfetamin, beroligende legemidler, pengespill, alkohol.

Tittel

Dependency/Addiction

Sammendrag

There are several theories on and explanations of addiction: neurobiological, psychological and as a result of a rational choice. Studies of ordinary people's perceptions of the phenomenon of addiction are rare, however. Increasing our knowledge in this area could be particularly valuable in practical terms, not least for the self-treatment for different forms of substance addiction. In this project we will be studying social representations of addiction by asking respondents to state their opinion on a number of statements about what addiction implies or represents (illness, lack of willpower, motivational conflict, compulsion, urge, impulse, habit etc.) across a number of different intoxicants: cocaine, heroin, smoking, snus, amphetamine, sedatives, gambling, alcohol. To study the stability of the social representations of different forms of addiction we will modify psychological distance by varying the "target" persons in the descriptions. The second research question is about attribution of responsibility, in the sense that the degree to which addicts of a given intoxicant should have access to assistance and help to break the habit is assumed to covary with certain attributed characteristics such as responsibility, blame, control and which of the moral emotions are activated (sympathy, anger).

Populærvitenskapelig sammendrag

There are several theories on and explanations of addiction: neurobiological, psychological and as a result of a rational choice. Studies of ordinary people's perceptions of the phenomenon of addiction are rare, however. Increasing our knowledge in this area could be particularly valuable in practical terms, not least for the self-treatment for different forms of substance addiction. In this project we will be studying social representations of addiction by asking respondents to state their opinion on a number of statements about what addiction implies or represents (illness, lack of willpower, motivational conflict, compulsion, urge, impulse, habit etc.) across a number of different intoxicants: cocaine, heroin, smoking, snus, amphetamine, sedatives, gambling, alcohol. To study the stability of the social representations of different forms of addiction we will modify psychological distance by varying the "target" persons in the descriptions. The second research question is about attribution of responsibility, in the sense that the degree to which addicts of a given intoxicant should have access to assistance and help to break the habit is assumed to covary with certain attributed characteristics such as responsibility, blame, control and which of the moral emotions are activated (sympathy, anger).

Vitenskapelig sammendrag

There are several theories on and explanations of addiction: neurobiological, psychological and as a result of a rational choice. Studies of ordinary people's perceptions of the phenomenon of addiction are rare, however. Increasing our knowledge in this area could be particularly valuable in practical terms, not least for the self-treatment for different forms of substance addiction. In this project we will be studying social representations of addiction by asking respondents to state their opinion on a number of statements about what addiction implies or represents (illness, lack of willpower, motivational conflict, compulsion, urge, impulse, habit etc.) across a number of different intoxicants: cocaine, heroin, smoking, snus, amphetamine, sedatives, gambling, alcohol. To study the stability of the social representations of different forms of addiction we will modify psychological distance by varying the "target" persons in the descriptions. The second research question is about attribution of responsibility, in the sense that the degree to which addicts of a given intoxicant should have access to assistance and help to break the habit is assumed to covary with certain attributed characteristics such as responsibility, blame, control and which of the moral emotions are activated (sympathy, anger).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Mental States of Addiction: Conceptions in the Adult Norwegian Population.

Rise, Jostein; Halkjelsvik, Torleif; Kovac, Velibor Bobo. 2015, Contemporary Drug Problems. FHI, UIAVitenskapelig artikkel

Social dominance orientation, right-wing authoritarianism, and willingness to help addicted individuals: The role of responsibility judgments.

Halkjelsvik, Torleif; Rise, Jostein. 2014, Europe's Journal of Psychology. FHIVitenskapelig artikkel

The distribution and role of causal beliefs, inferences of responsibility, and moral emotions on willingness to help addicts among Norwegian adults.

Rise, Jostein; Aarø, Leif Edvard; Halkjelsvik, Torleif; Kovac, Velibor Bobo. 2014, Addiction Research and Theory. FHI, UIAVitenskapelig artikkel

From Intentions to Quit to the Actual Quitting Process: The Case of Smoking Behavior in Light of the TPB.

Kovac, Velibor Bobo; Rise, Jostein; Moan, Inger Synnøve. 2010, Journal of applied biobehavioral research. FHI, UIAVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4