Cristin-prosjekt-ID: 442899
Sist endret: 20. juni 2019, 10:19

Cristin-prosjekt-ID: 442899
Sist endret: 20. juni 2019, 10:19
Prosjekt

Selvreguleringsstrategier

prosjektleder

Torleif Bjordal Halkjelsvik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Selvreguleringsstrategier

Sammendrag

Prosjektnr. 284 Det finnes lite rusmiddel-relatert forskning på selvreguleringsstrategier, dvs. måter å motstå fristelser på, teknikker folk bruker i hverdagen og hvilke teknikker som fungerer best. VI vil fokusere på motiver knyttet til egenverdien av selvregulering, et tema som hittil er lite utforsket.

Populærvitenskapelig sammendrag

Mye av forskningen innen selvregulering beskriver konsekvenser av selvregulering og situasjoner der selvregulering feiler, men det er mindre forskning på teknikker folk bruker i hverdagen og hvilke teknikker som fungerer best.

Vi vil se på denne tematikken i et rusmiddelperspektiv, med hovedvekt på egenregulering av alkoholkonsum. Det er trolig flere strategier som er mer typiske for rusmidler, men vi forventer også å finne de mer generelle strategiene som tidligere er dokumentert i forskningslitteraturen. Gjennom studier av tidligere litteratur og empiriske undersøkelser ønsker vi å undersøke hvilke teknikker folk kan bruke for å regulere forbruket av alkohol og andre rusmidler, når de ulike teknikkene er mest hensiktsmessige, og hvilke teknikker folk ser på som effektive. Prosjektet utforsker også andre sider ved selvregulering som er relevant for å kunne forstå hvordan man kan bruke strategier for å regulere eget rusmiddelbruk. Dette inkluderer forskning på forholdet mellom rusbruk og diskontering av fremtidige konsekvenser og studier av ulike motiver for selv-regulering.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Substance use disinhibition associated with economically rational decisions to quit a boring task.

Halkjelsvik, Torleif. 2015, Personality and Individual Differences. FHIVitenskapelig artikkel

Persistence Motives in Irrational Decisions to Complete a Boring Task.

Halkjelsvik, Torleif; Rise, Jostein. 2015, Personality and Social Psychology Bulletin. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2