Cristin-prosjekt-ID: 442900
Sist endret: 22. august 2019, 14:36

Cristin-prosjekt-ID: 442900
Sist endret: 22. august 2019, 14:36
Prosjekt

Narkotikabruk - omfang, forbruk, marked og aktører

prosjektleder

Ellen Johanna Amundsen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Sted
Ellen J. Amundsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1993 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Narkotikabruk - omfang, forbruk, marked og aktører

Sammendrag

Prosjektnr. 204 Beskrive og analysere bruken og brukerne av narkotika i Norge, utvikle en metode som ved hjelp av ulike indikatorer kan beskrive trender i narkotikabruk.

Populærvitenskapelig sammendrag

Beskrive og analysere bruken og brukerne av narkotika i Norge. Nye surveydata fra SSB vil sammen med andre datasett bli analysert for å følge endringer i bruksmønstre i befolkningen og blant personer med et problemfylt narkotikabruk. Vi vil få de første resultatene fra samarbeidet med NIVA om analyser av avløpsvann for å kartlegge trender 2014-2016 i forbruk av stimulerende stoffer ved tre norske renseanlegg som dekker hele eller deler av Oslo, Bergen og Stavanger. Det skal lages en rapport basert på sprøyteutdelingsdata fra 1993 til 2018.

Vitenskapelig sammendrag

Beskrive og analysere bruken og brukerne av narkotika i Norge, utvikle en metode som ved hjelp av ulike indikatorer kan beskrive trender i narkotikabruk.

Tittel

Drug abuse – prevalence, consumption, market and actors

Sammendrag

The project will describe and analyse drug use and drug users in Norway. Priorities include updating estimates of injecting drug use prevalence and recruitment to heavy abuse. The project will also analyse various sets of data to establish patterns of use in the population. Possible changes in heroin seizures over time in terms of amounts, purity, smuggler nationality, sex, age etc., will also be studied. While parts of the project began in 1993, it has been expanded with the addition of new research questions over the years. Quantitative data from a variety of studies and registries will be analysed by means of a variety of methods. Data on heroin seizures have been collected and prepared for analysis. A new survey on drug use by people aged 15 and over was completed in 2009, and another of young adults (18-30) in 2010. SIRUS has been collecting data by interviewing users of Oslo's needle exchange service. Information on consumption, prices and means of funding their drug use is of central importance here, as well as data on living conditions, overdose issues, treatment, use of injecting rooms, outreach care, etc.

Populærvitenskapelig sammendrag

The project will describe and analyse drug use and drug users in Norway. Priorities include updating estimates of injecting drug use prevalence and recruitment to heavy abuse. The project will also analyse various sets of data to establish patterns of use in the population. Possible changes in heroin seizures over time in terms of amounts, purity, smuggler nationality, sex, age etc., will also be studied. While parts of the project began in 1993, it has been expanded with the addition of new research questions over the years. Quantitative data from a variety of studies and registries will be analysed by means of a variety of methods. Data on heroin seizures have been collected and prepared for analysis. A new survey on drug use by people aged 15 and over was completed in 2009, and another of young adults (18-30) in 2010. SIRUS has been collecting data by interviewing users of Oslo's needle exchange service. Information on consumption, prices and means of funding their drug use is of central importance here, as well as data on living conditions, overdose issues, treatment, use of injecting rooms, outreach care, etc.

Vitenskapelig sammendrag

The project will describe and analyse drug use and drug users in Norway. Priorities include updating estimates of injecting drug use prevalence and recruitment to heavy abuse. The project will also analyse various sets of data to establish patterns of use in the population. Possible changes in heroin seizures over time in terms of amounts, purity, smuggler nationality, sex, age etc., will also be studied. While parts of the project began in 1993, it has been expanded with the addition of new research questions over the years. Quantitative data from a variety of studies and registries will be analysed by means of a variety of methods. Data on heroin seizures have been collected and prepared for analysis. A new survey on drug use by people aged 15 and over was completed in 2009, and another of young adults (18-30) in 2010. SIRUS has been collecting data by interviewing users of Oslo's needle exchange service. Information on consumption, prices and means of funding their drug use is of central importance here, as well as data on living conditions, overdose issues, treatment, use of injecting rooms, outreach care, etc.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Malcolm James Reid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for vannforskning
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Estimating incidence of problem drug use using the Horwitz-Thompson estimator – A new approach applied to people who inject drugs in Oslo 1985–2008.

Amundsen, Ellen Johanna; Bretteville-Jensen, Anne Line; Kraus, Ludwig. 2016, International journal of drug policy. SU, FHI, TYSKLANDVitenskapelig artikkel

Illicit use of opioid substitution drugs: Prevalence, user characteristics, and the association with non-fatal overdoses.

Bretteville-Jensen, Anne Line; Lillehagen, Mats; Gjersing, Linn Renathe; Andreas, Jasmina Burdzovic. 2015, Drug and Alcohol Dependence. FHIVitenskapelig artikkel

Omfang av sprøytemisbruk i Norge.

Bretteville-Jensen, Anne Line; Amundsen, Ellen Johanna. 2006, FHIRapport

Prevalence Estimation of Problem Drug Use in Norway. The Multivariate Indicator Method.

Amundsen, Ellen Johanna. 2005, FHIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »