Cristin-prosjekt-ID: 442977
Sist endret: 21. november 2018 09:00

Cristin-prosjekt-ID: 442977
Sist endret: 21. november 2018 09:00
Prosjekt

Rusmiddelbruk i utelivet

prosjektleder

Anne Line Bretteville-Jensen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Sted
Anne Line Bretteville-Jensen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmiddelbruk i utelivet

Sammendrag

Prosjektnr. 292 Formålet er å undersøke bruk av illegale og legale rusmidler blant gjester og ansatte i Oslos uteliv ved hjelp av alkometer, salivaprøver, spørreskjema og dybdeintervju. I tillegg til mer tradisjonelle rusmidler, vil også bruk av nye psykoaktive stoffer bli belyst.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke bruk av rusmidler i utelivet og på festivaler med hjelp av salivaprøver, alkometer, spørreskjema og dybdeintervju. Hovedformålet er å undersøke forekomsten av rusmiddelbruk knyttet til illegale stoffer og alkohol. I tillegg til prevalensbeskrivelser blir det gjennomført multivariate analyser knyttet til sammenhengen mellom demografi, alkoholkonsum og konsum av illegale rusmidler. Datainnsamling har foregått i 3 etapper: 1) 1085 personer rekruttert utenfor 12 utesteder i Oslo sentrum i 2014; 2) nn personer rekruttert ved 6 festivaler i Norge i 2016; 3) 1984 personer rekruttert i Oslo og i 6 byer på Østlandet i 2017. I 2014 ble det i tillegg rekruttert 35 personer til dybdeintervju og en avhandling basert på disse er under arbeid.

Tittel

Substance use in the nightlife setting

Populærvitenskapelig sammendrag

Recreational drug use in the nightlife setting carries the risk of many negative consequences, such as violence, injuries, aberrant driving and sexual risk-taking. The aim of this study is to investigate recreational drug use and user characteristics among people visiting licensed premises, for example, nightclubs and bars, by using self-reports and biological markers. Further, by using qualitative data, we will examine the motives, consequences and culture associated with recreational drug use. An additional aim is to compare self-reported drug use with oral fluid test (OFT) results in order to validate the different measurement methods in this context.

Data have been collected in 2013 (Oslo), 2016 (6 music festivals in Norway) and 2017 (Oslo and 6 cities outside Oslo). Together, more than 4000 individuals have been interviewed, provided a saliva sample that has been analysed for a range of substances and used a breathalyzer to measure their alcohol intoxication.   

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marit Edland-Gryt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Jasmina Burdzovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Willy Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

From ecstasy to MDMA: Recreational drug use, symbolic boundaries and drug trends.

Edland-Gryt, Marit; Sandberg, Sveinung; Pedersen, Willy. 2017, International journal of drug policy. FHI, OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Violence involvement among nightlife patrons: the relative role of demographics and substance use.

Nordfjærn, Trond. 2017, Aggressive Behavior. FHIVitenskapelig artikkel

Risky substance use among young adults in the nightlife arena: An underused setting for risk-reducing interventions?

Nordfjærn, Trond; Bretteville-Jensen, Anne Line; Edland-Gryt, Marit; Gripenberg, Johanna. 2016, Scandinavian Journal of Public Health. FHIVitenskapelig artikkel

Recreational drug use in the Oslo nightlife setting: study protocol for a cross-sectional time series using biological markers, self-reported and qualitative data.

Nordfjærn, Trond; Edland-Gryt, Marit; Bretteville-Jensen, Anne Line; Buvik, Kristin; Gripenberg, Johanna. 2016, BMJ Open. FHIVitenskapelig artikkel

Comparison of drugs used by nightclub patrons and criminal offenders in Oslo, Norway.

Gjerde, Hallvard; Nordfjærn, Trond; Bretteville-Jensen, Anne Line; Edland-Gryt, Marit; Furuhaugen, Håvard; Karinen, Ritva Anneli; Øiestad, Elisabeth Leere. 2016, Forensic Science International. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5