Cristin-prosjekt-ID: 442979
Sist endret: 29. april 2014 12:32

Cristin-prosjekt-ID: 442979
Sist endret: 29. april 2014 12:32
Prosjekt

Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

prosjektleder

Ingeborg Margrete Rossow
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

Sammendrag

Prosjektnr. 257 Legemidler som ofte blir forskrevet til pasienter med angst, søvnvansker eller smerter, kan være svært avhengighetsskapende. Vi ønsker blant annet å belyse omfang og fordeling av bruk av legemidlene i Norge med hensyn til: 1) sosiodemografiske karakteristika 2) bruk av alkohol og evt andre rusmidler 3) bruk av andre forsyningskilder enn reseptforskrivning

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 257 Legemidler som ofte blir forskrevet til pasienter med angst, søvnvansker eller smerter, kan være svært avhengighetsskapende. Vi ønsker blant annet å belyse omfang og fordeling av bruk av legemidlene i Norge med hensyn til: 1) sosiodemografiske karakteristika 2) bruk av alkohol og evt andre rusmidler 3) bruk av andre forsyningskilder enn reseptforskrivning

Tittel

Use and parameters for misuse of addictive prescription drugs

Sammendrag

Many of the drugs prescribed to patients for anxiety, sleeplessness or pain can be extremely addictive. The use and abuse of these drugs is an under-researched area, and we want in this project to shed light on, among other things, the incidence and distribution of the use of addictive prescription drugs in Norway. The project will use sales data from the Norwegian Prescription Base (Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister - ‘Reseptregisteret') for the following groups of medicines: Somadril; codeine compounds; benzodiazepines and z-drugs (benzodiazepine-like drugs). Different indicators on problematic use of prescription drugs (irregular amounts, large amounts, prescription drug shopping etc.) will be examined with a view to saying something about the abuse potential (pharmacology) of the drugs and the incidence of abuse in light of information from the prescription drug database (abuse epidemiology).

Vitenskapelig sammendrag

Many of the drugs prescribed to patients for anxiety, sleeplessness or pain can be extremely addictive. The use and abuse of these drugs is an under-researched area, and we want in this project to shed light on, among other things, the incidence and distribution of the use of addictive prescription drugs in Norway. The project will use sales data from the Norwegian Prescription Base (Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister - ‘Reseptregisteret') for the following groups of medicines: Somadril; codeine compounds; benzodiazepines and z-drugs (benzodiazepine-like drugs). Different indicators on problematic use of prescription drugs (irregular amounts, large amounts, prescription drug shopping etc.) will be examined with a view to saying something about the abuse potential (pharmacology) of the drugs and the incidence of abuse in light of information from the prescription drug database (abuse epidemiology).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1