Cristin-prosjekt-ID: 442993
Sist endret: 9. august 2018, 11:05

Cristin-prosjekt-ID: 442993
Sist endret: 9. august 2018, 11:05
Prosjekt

Rusmidler i Norge

prosjektleder

Ellen Johanna Amundsen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmidler i Norge

Sammendrag

Prosjektnr. 121 Oversikt over statistikk knyttet til alkohol, narkotika og tobakk. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) henter tallmaterialet som presenteres fra offentlig statistikk og egne undersøkelser. De aller fleste tabellene som presenteres i Rusmidler i Norge er også tilgjengelig i instituttets nettbaserte statistikkdatabase, RusStat (http://statistikk.sirus.no). Her kan man finne ytterligere informasjon, og i mange tilfeller lengre tidsserier enn det som publiseres i papirutgaven.

Populærvitenskapelig sammendrag

Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og vanedannende legemidler. Ulike former for data og informasjon om rusmidler og tobakk skal oppdateres og sammenstilles. Det statistiske materialet som inngår, er offentlige data innhentet fra kilder som Statistisk sentralbyrå, Kripos, Toll- og avgiftsdirektoratet, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet, Oslo kommune (Velferdsetaten), Universitetet i Oslo (SERAF) og FHI. De fleste tabellene som presenteres i Rusmidler i Norge er samordnet med instituttets nettbaserte statistikkdatabase, RusStat.

Nytt i 2018 er at innholdet omarbeides til web formatet og gjøres godt tilgjengelig for eksterne søk. Publikasjonen deles i tre med hver sin redaktør. Dette blir første trinn i arbeidet. Deretter vil teksten bli løpende oppdatert og suppler gjennom året, også med relevant tekst fra andre avdelinger - for eksempel om vanedannende legemidler og helsekonsekvenser av rusmiddelbruk.

Tittel

Alcohol and Drugs in Norway

Sammendrag

This publication presents a selection of statistics related to alcohol and other substances. The National Institute for Drug and Alcohol Research (SIRUS) obtain the data from public statistics and our own studies. Most of the tables presented in this edition can be found in the institute's web-based statistics database, RusStat (http://statistikk.sirus.no). The database contains further information, and, in many cases, longer time series than in the printed edition.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Buvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Rusmidler i Norge 2013.

Skretting, Astrid ; Lund, Karl Erik; Bye, Elin Kristin. 2014, FHIRapport

Rusmidler i Norge 2008.

Bryhni, Anders. 2009, FHIRapport

Rusmidler i Norge 2012. Alcohol and Drugs in Norway.

Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid ; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin. 2012, FHIRapport

Rusmidler i Norge 2011.

Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid ; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin. 2011, FHIRapport

Rusmidler i Norge 2010. Alcohol and Drugs in Norway.

Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid ; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin; Horverak, Øyvind. 2010, FHIRapport
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »