Cristin-prosjekt-ID: 442997
Sist endret: 29. april 2014 16:36

Cristin-prosjekt-ID: 442997
Sist endret: 29. april 2014 16:36
Prosjekt

Dopingbruk utenfor organisert idrett

prosjektleder

Anne Line Bretteville-Jensen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dopingbruk utenfor organisert idrett

Sammendrag

Prosjektnr. 279 Sirus vil både skaffe tilveie nasjonale tall for utbredelse gjennom surveyundersøkelser og undersøke mer inngående bruksmønster, motiver for bruk, omfang av bivirkninger, behandlingserfaring, osv. gjennom dybdeintervjuer av brukere. Vi ønsker å undersøke brukererfaringer, opplevde positive og negative konsekvenser, risikooppfatninger, erfaringer og synspunkter knyttet til behandling, og samtidig søke innsikt i den sosiale og kulturelle sammenhengen et slikt forbruk inngår i.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 279 Sirus vil både skaffe tilveie nasjonale tall for utbredelse gjennom surveyundersøkelser og undersøke mer inngående bruksmønster, motiver for bruk, omfang av bivirkninger, behandlingserfaring, osv. gjennom dybdeintervjuer av brukere. Vi ønsker å undersøke brukererfaringer, opplevde positive og negative konsekvenser, risikooppfatninger, erfaringer og synspunkter knyttet til behandling, og samtidig søke innsikt i den sosiale og kulturelle sammenhengen et slikt forbruk inngår i.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ola Røed Bilgrei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Blåses doping ut ur proporsjoner?

Bilgrei, Ola Røed; Sandøy, Thomas Anton. 2014, popNAD. FHIPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3