Cristin-prosjekt-ID: 443035
Sist endret: 20. juni 2019 10:10

Cristin-prosjekt-ID: 443035
Sist endret: 20. juni 2019 10:10
Prosjekt

Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

prosjektleder

Gunnar Sæbø
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

Sammendrag

Prosjektnr. 260 I dette prosjektet vil vi forsøke å kartlegge tilslutning og motstand mot en del aktuelle innstramminger i lovverket, studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer nye tiltak (brukerperspektiv).

Populærvitenskapelig sammendrag

I 2017 vil det bli foretatt nye holdningsundersøkelser i befolkningen. Sentralt står spørsmål om hvilke tiltak som har støtte og om dette er tiltak som kan forventes å gi effekt for en allerede denormalisert røykergruppe.  Det er spesielt interessant å studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer mulige nye tiltak, og om opplevd stigma knyttet til tiltak er en spore eller barriere for røykeslutt. En oversiktsartikkel over avdekkede stigmatiseringseffekter blant røykere, som setter ambisjonen om en stadig strengere denormaliseringspolitikk inn i et folkehelseetisk perspektiv skal også utarbeides.

I tillegg arbeides det med kvalitative analyser av den statlige tobakkspolitikken, med henblikk på å identifisere utvikling i problemforståelsen av røykeatferd over tid, begrunnelser for tiltak og samspill mellom aktørene som driver politikken fram, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Datakilder er egen webundersøkelse (tidsserie), Norsk monitor, og data fra evalueringen av kampanjen «På tide å slutte?».

Tittel

Preventive tobacco measures – support, legitimacy and user perspectives

Sammendrag

Norwegian research into tobacco behaviour was originally an offshoot of work conducted by the state and the voluntary sector to prevent tobacco-related harm. The work was particularly intensive after 1975. Research has traditionally looked at issues likely to advance our knowledge of the effect of current tobacco prevention interventions. Unlike alcohol and drug research, however, tobacco research has tended largely to ignore the user perspective in the study of interventions. A revision of the tobacco laws has been announced and a new strategy plan for tobacco prevention work will be presented in the course of 2011. In this project we will attempt to map the support for and opposition to some of the current steps to tighten the laws. It will be particularly interesting to study the opinions of different categories of tobacco users about the new measures (user perspective). Looking ahead, it might be useful to perform a legitimacy analysis on aspects of Norwegian tobacco policy. The project will also include a qualitative analysis of the development of Norwegian tobacco policy conducted jointly with NVC (Nordic Centre for Welfare and Social Issues). It will be based one older case (tobacco law of 1975) and one contemporary case (ban on tobacco product displays). The research question here concerns whether and how policy has changed in respect of 1) our conceptions/perceptions of the behaviour one seeks to influence, 2) legitimisation (reasons for instituting the measures), and 3) interplay among the actors behind the policy changes. Preparations are under way to collect more data, ideally of a quantitative nature.

Populærvitenskapelig sammendrag

Norwegian research into tobacco behaviour was originally an offshoot of work conducted by the state and the voluntary sector to prevent tobacco-related harm. The work was particularly intensive after 1975. Research has traditionally looked at issues likely to advance our knowledge of the effect of current tobacco prevention interventions. Unlike alcohol and drug research, however, tobacco research has tended largely to ignore the user perspective in the study of interventions. A revision of the tobacco laws has been announced and a new strategy plan for tobacco prevention work will be presented in the course of 2011. In this project we will attempt to map the support for and opposition to some of the current steps to tighten the laws. It will be particularly interesting to study the opinions of different categories of tobacco users about the new measures (user perspective). Looking ahead, it might be useful to perform a legitimacy analysis on aspects of Norwegian tobacco policy. The project will also include a qualitative analysis of the development of Norwegian tobacco policy conducted jointly with NVC (Nordic Centre for Welfare and Social Issues). It will be based one older case (tobacco law of 1975) and one contemporary case (ban on tobacco product displays). The research question here concerns whether and how policy has changed in respect of 1) our conceptions/perceptions of the behaviour one seeks to influence, 2) legitimisation (reasons for instituting the measures), and 3) interplay among the actors behind the policy changes. Preparations are under way to collect more data, ideally of a quantitative nature.

Vitenskapelig sammendrag

Norwegian research into tobacco behaviour was originally an offshoot of work conducted by the state and the voluntary sector to prevent tobacco-related harm. The work was particularly intensive after 1975. Research has traditionally looked at issues likely to advance our knowledge of the effect of current tobacco prevention interventions. Unlike alcohol and drug research, however, tobacco research has tended largely to ignore the user perspective in the study of interventions. A revision of the tobacco laws has been announced and a new strategy plan for tobacco prevention work will be presented in the course of 2011. In this project we will attempt to map the support for and opposition to some of the current steps to tighten the laws. It will be particularly interesting to study the opinions of different categories of tobacco users about the new measures (user perspective). Looking ahead, it might be useful to perform a legitimacy analysis on aspects of Norwegian tobacco policy. The project will also include a qualitative analysis of the development of Norwegian tobacco policy conducted jointly with NVC (Nordic Centre for Welfare and Social Issues). It will be based one older case (tobacco law of 1975) and one contemporary case (ban on tobacco product displays). The research question here concerns whether and how policy has changed in respect of 1) our conceptions/perceptions of the behaviour one seeks to influence, 2) legitimisation (reasons for instituting the measures), and 3) interplay among the actors behind the policy changes. Preparations are under way to collect more data, ideally of a quantitative nature.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunnar Sæbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Disgust in fear appeal anti-smoking advertisements: The effects on attitudes and abstinence motivation .

Halkjelsvik, Torleif; Rise, Jostein. 2015, Drugs: education prevention and policy. FHIVitenskapelig artikkel

«Vi blir en sånn utstøtt gruppe til slutt...» Røykeres syn på egen røyking og denormaliseringsstrategier i tobakkspolitikken.

Sæbø, Gunnar; Bilgrei, Ola Røed; Lund, Karl Erik; Scheffels, Janne; Tokle, Rikke. 2012, FHIRapport

The Regulation of Smoking and Smokers in Norway 1964-2010.

Sæbø, Gunnar. 2012, Nordic Centre for Welfare and Social Issues (NVC). FHIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Røykernes motstand til nye tobakksforebyggende tiltak.

Lund, Karl Erik. 2011, Den norske tannlegeforenings tidende. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5