Cristin-prosjekt-ID: 443040
Sist endret: 22. april 2015 14:59

Cristin-prosjekt-ID: 443040
Sist endret: 22. april 2015 14:59
Prosjekt

En prospektiv observasjonsstudie av innringere til Røyketelefonen

prosjektleder

Elisabeth Kvaavik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En prospektiv observasjonsstudie av innringere til Røyketelefonen

Sammendrag

Prosjektnr. 280 I dette prosjektet søker man å kontrastere effekten av selvvalgte sluttemetoder ved røykeslutt. Innringere til Røyketelefonen (RT) følges over ett år og utfallet av forsøket kartlegges etter hhv. 6 og 12 måneder.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 280 I dette prosjektet søker man å kontrastere effekten av selvvalgte sluttemetoder ved røykeslutt. Innringere til Røyketelefonen (RT) følges over ett år og utfallet av forsøket kartlegges etter hhv. 6 og 12 måneder.

Tittel

A prospective observational study of callers to the Quitline

Sammendrag

This project compares the effects of self-selected methods to quit the smoking habit Callers to the Norwegian Quitline (røyketelefonen – RT) will be monitored over a twelve-month period and the outcomes of the experiment will be recorded at two different points in time, 6 and 12 months. The project will conduct a telephone survey of callers to the Quitline. Participants will receive an electronic survey or printed questionnaire sent through the normal post, whichever they prefer. The project will hopefully have a sufficient number of respondents (callers) by 2015.

Vitenskapelig sammendrag

This project compares the effects of self-selected methods to quit the smoking habit Callers to the Norwegian Quitline (røyketelefonen – RT) will be monitored over a twelve-month period and the outcomes of the experiment will be recorded at two different points in time, 6 and 12 months. The project will conduct a telephone survey of callers to the Quitline. Participants will receive an electronic survey or printed questionnaire sent through the normal post, whichever they prefer. The project will hopefully have a sufficient number of respondents (callers) by 2015.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3