Cristin-prosjekt-ID: 443081
Sist endret: 22. april 2015 15:09

Cristin-prosjekt-ID: 443081
Sist endret: 22. april 2015 15:09
Prosjekt

Modellering av framtidig tobakksbruk og betydning for folkehelsen

prosjektleder

Elisabeth Kvaavik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Modellering av framtidig tobakksbruk og betydning for folkehelsen

Sammendrag

Prosjektnr. 289 Hva vil ulike bruksscenarioer for snusbruk og røyking bety for framtidig folkehelse? I Norge kan vi etablere en relativt god empirisk oversikt over transisjoner mellom sigaretter og snus. Vi har derfor mulighet for å modellere folkehelseeffekter for ulike brukskombinasjoner av tobakksprodukter.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 289 Hva vil ulike bruksscenarioer for snusbruk og røyking bety for framtidig folkehelse? I Norge kan vi etablere en relativt god empirisk oversikt over transisjoner mellom sigaretter og snus. Vi har derfor mulighet for å modellere folkehelseeffekter for ulike brukskombinasjoner av tobakksprodukter.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Coral Gartner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The University of Queensland

Jan Barendregt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The University of Queensland
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Nondaily smoking: a population-based, longitudinal study of stability and predictors.

Kvaavik, Elisabeth; von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy. 2014, BMC Public Health. FHI, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1