Cristin-prosjekt-ID: 443088
Sist endret: 1. mai 2014 14:14

Cristin-prosjekt-ID: 443088
Sist endret: 1. mai 2014 14:14
Prosjekt

Regionprosjektet i et langsiktig perspektiv

prosjektleder

Ingeborg Margrete Rossow
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Regionprosjektet i et langsiktig perspektiv

Sammendrag

Prosjektnr. 209. Delprosjekt A. Evalueringen av Regionprosjektet viste ingen målbar effekt på rusmiddelbruk eller tilgjengelighet av rusmidler blant ungdom, men det er mulig at det forebyggende arbeidet i pilotkommunene har hatt en effekt på rusmiddelbruk først etter at evalueringen ble avsluttet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 209. Delprosjekt A. Evalueringen av Regionprosjektet viste ingen målbar effekt på rusmiddelbruk eller tilgjengelighet av rusmidler blant ungdom, men det er mulig at det forebyggende arbeidet i pilotkommunene har hatt en effekt på rusmiddelbruk først etter at evalueringen ble avsluttet.

Tittel

Extended evaluation of the Regional Project

Sammendrag

An evaluation of the Regional Project by SIRUS found among other things no measureable effect on juvenile drug use or drug accessibility. Several likely explanatory factors were cited. Among other things, some of the measures were designed to last longer than the evaluation period. They may therefore have been a delayed but as yet unobserved effect of the preventive programmes in the pilot municipalities. The absence of a measurable outcome could also have been caused by the fact that some of the programmes were run in “lite” mode. By extending relevant parts of the Regional Project evaluation study in the municipalities, it should be possible to establish whether there have been any observable changes in juvenile drug use and availability more recently, and if so, whether such an outcome can be ascribed to the Regional Project. We hope also to show what the pilot municipalities have done to improve drug and alcohol prevention in the aftermath of the Regional Project official termination. The project will have recourse to several types of information, including 1) school survey data (junior and senior secondary schools) from the Regional Project’s pilot communities; 2) records of preventive action in the pilot communities after the termination of the Regional Project.

Vitenskapelig sammendrag

An evaluation of the Regional Project by SIRUS found among other things no measureable effect on juvenile drug use or drug accessibility. Several likely explanatory factors were cited. Among other things, some of the measures were designed to last longer than the evaluation period. They may therefore have been a delayed but as yet unobserved effect of the preventive programmes in the pilot municipalities. The absence of a measurable outcome could also have been caused by the fact that some of the programmes were run in “lite” mode. By extending relevant parts of the Regional Project evaluation study in the municipalities, it should be possible to establish whether there have been any observable changes in juvenile drug use and availability more recently, and if so, whether such an outcome can be ascribed to the Regional Project. We hope also to show what the pilot municipalities have done to improve drug and alcohol prevention in the aftermath of the Regional Project official termination. The project will have recourse to several types of information, including 1) school survey data (junior and senior secondary schools) from the Regional Project’s pilot communities; 2) records of preventive action in the pilot communities after the termination of the Regional Project.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Bergljot Baklien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Unni Krogh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

1 - 1 av 1