Cristin-prosjekt-ID: 443110
Sist endret: 2. mai 2014 15:09

Cristin-prosjekt-ID: 443110
Sist endret: 2. mai 2014 15:09
Prosjekt

Pengespill og pengespillproblemer i Norge

prosjektleder

Ingeborg Lund
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2001 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pengespill og pengespillproblemer i Norge

Sammendrag

Prosjektnr. 101 Omsetningen på spillemarkedet i Norge har økt sterkt de siste 15-20 år, og det er grunn til å tro at dette har gitt seg utslag i at langt flere har fått problemer av ulik art. I 2007 ble spilleautomatene fjernet fra mange sosiale oppholdsarenaer. Høsten 2008 startet utplasseringen av nye automater. SIRUS gjennomførte en prospektiv panelstudie hvor målsettingen var å studere hvordan disse endringene påvirker spillevaner i befolkningen.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 101 Omsetningen på spillemarkedet i Norge har økt sterkt de siste 15-20 år, og det er grunn til å tro at dette har gitt seg utslag i at langt flere har fått problemer av ulik art. I 2007 ble spilleautomatene fjernet fra mange sosiale oppholdsarenaer. Høsten 2008 startet utplasseringen av nye automater. SIRUS gjennomførte en prospektiv panelstudie hvor målsettingen var å studere hvordan disse endringene påvirker spillevaner i befolkningen.

Tittel

Gambling and gambling-related problems in Norway

Sammendrag

The gambling industry has expanded rapidly in the past fifteen to twenty years, and there is reason to believe the prevalence of various forms of problem gambling has increased correspondingly. Under international criteria, it would be justifiable to classify a certain percentage of gamblers as gambling addicts. In addition to mapping gambling behaviour in the normal population, the project also seeks to determine behavioural distribution in the population, distribution of amounts staked and amounts taken as losses, etc. In July 2007 gambling or slot machines were removed from many public venues. New machines are due to be installed during 2008. SIRUS has conducted a prospective panel study to establish the effect of the ban on the public’s gambling habits. A questionnaire was prepared in 2007 for use in a panel study to detect changes in gambling behaviour in consequence of the machines’ disappearance from public areas.

Vitenskapelig sammendrag

The gambling industry has expanded rapidly in the past fifteen to twenty years, and there is reason to believe the prevalence of various forms of problem gambling has increased correspondingly. Under international criteria, it would be justifiable to classify a certain percentage of gamblers as gambling addicts. In addition to mapping gambling behaviour in the normal population, the project also seeks to determine behavioural distribution in the population, distribution of amounts staked and amounts taken as losses, etc. In July 2007 gambling or slot machines were removed from many public venues. New machines are due to be installed during 2008. SIRUS has conducted a prospective panel study to establish the effect of the ban on the public’s gambling habits. A questionnaire was prepared in 2007 for use in a panel study to detect changes in gambling behaviour in consequence of the machines’ disappearance from public areas.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Bang Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Sturla Bjørn Nordlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Gambling and problem gambling in Norway: What part does the gambling machine play?

Lund, Ingeborg. 2006, Addiction Research and Theory. FHIVitenskapelig artikkel

Lessons from the grey area: A closer inspection of at-risk gamblers.

Lund, Ingeborg. 2007, Journal of Gambling Studies. FHIVitenskapelig artikkel

The population mean and the proportion of frequent gamblers: Is the theory of total consumption valid for gambling?

Lund, Ingeborg. 2008, Journal of Gambling Studies. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5