Cristin-prosjekt-ID: 443115
Sist endret: 7. januar 2015 18:16

Cristin-prosjekt-ID: 443115
Sist endret: 7. januar 2015 18:16
Prosjekt

Rusmiddelbruk blant innvandrere

prosjektleder

Ellen Johanna Amundsen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmiddelbruk blant innvandrere

Sammendrag

Prosjektnr. 196 Prosjektet skal belyse eventuelle bruksforskjeller i forhold til personer med etnisk norsk bakgrunn, forklare årsaken til slike etniske forskjeller og utlede om bruksforskjeller resulterer i ulike konsekvenser avhengig av etnisitet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 196 Prosjektet skal belyse eventuelle bruksforskjeller i forhold til personer med etnisk norsk bakgrunn, forklare årsaken til slike etniske forskjeller og utlede om bruksforskjeller resulterer i ulike konsekvenser avhengig av etnisitet.

Tittel

Drink, drugs and the immigrant population in Norway

Sammendrag

The project will analyse alcohol and drug use by ethnic minority adolescents and adults and problems resulting from such use. The project aims to shed light on variations in the use of alcohol and drugs between ethnic minorities, explain these differences and whether problems related to drinking and drug taking co-vary with ethnicity. The main aim is to facilitate action, including effective information, to reduce and prevent alcohol and drug related problems in different ethnic categories. In 2008, SIRUS was awarded a concession to analyse a database on the health of immigrants compiled by the Norwegian Institute of Public Health (FHI) and University of Oslo in 2002 based on surveys of the five biggest immigrant communities in Oslo. A project is planned using qualitative techniques to learn more about how ethnic Norwegians and ethnic minorities influence each other's drug use in social situations.

Vitenskapelig sammendrag

The project will analyse alcohol and drug use by ethnic minority adolescents and adults and problems resulting from such use. The project aims to shed light on variations in the use of alcohol and drugs between ethnic minorities, explain these differences and whether problems related to drinking and drug taking co-vary with ethnicity. The main aim is to facilitate action, including effective information, to reduce and prevent alcohol and drug related problems in different ethnic categories. In 2008, SIRUS was awarded a concession to analyse a database on the health of immigrants compiled by the Norwegian Institute of Public Health (FHI) and University of Oslo in 2002 based on surveys of the five biggest immigrant communities in Oslo. A project is planned using qualitative techniques to learn more about how ethnic Norwegians and ethnic minorities influence each other's drug use in social situations.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Thomas Anton Sandøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Group solidarity in a hostile milieu: Immigrant experiences in a street-based drug scene.

Sandøy, Thomas Anton. 2015, Drugs: education prevention and policy. FHIVitenskapelig artikkel

Toveis påvirkning i Oslo.

Amundsen, Ellen Johanna. 2003, Rus & Avhengighet. FHIKronikk

Majoritet og minoritet - alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen.

Ihlebæk, Camilla; Ellen J, Amundsen. 2007, NORCE, FHIRapport
1 - 5 av 5