Cristin-prosjekt-ID: 443143
Sist endret: 27. juni 2014 14:02

Cristin-prosjekt-ID: 443143
Sist endret: 27. juni 2014 14:02
Prosjekt

Evaluering av 24SJU. Bedre helse og sosial inkludering for særlig utsatte rusmiddelbrukere.

prosjektleder

Astrid Petra Skretting
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av 24SJU. Bedre helse og sosial inkludering for særlig utsatte rusmiddelbrukere.

Sammendrag

Prosjektnr. 241. Evalueringen vil være tre-delt. Den ene delen vil fokusere på ansattes arbeid med klientgruppa, hvordan denne avgrenses og rekrutteres, hvilke tiltak som iverksettes, om de aktuelle klientene drar nytte av tiltakene osv. Den andre på brukerne og hvordan de vurderer 24SJU, den tredje delen vil se på samhandlingen mellom ulike deler av det offentlige og private tjenesteapparatet og de ideelle organisasjonene som er aktuelle.

Populærvitenskapelig sammendrag

Med bakgrunn i at de mest utsatte rusmiddelmisbrukerne ikke nås godt
nok gjennom det eksisterende hjelpetilbudet, har Helse- og omsorgsdepartementet gitt
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) 60+30 millioner kr med oppdrag om å iverksette tiltak for å oppnå bedre helse og økt sosial inkludering for den aktuelle gruppen. Midlene til SKBO forvaltes av Helsedirektoratet som har gitt SIRUS i oppdrag å evaluere prosjektet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 241. Evalueringen vil være tre-delt. Den ene delen vil fokusere på ansattes arbeid med klientgruppa, hvordan denne avgrenses og rekrutteres, hvilke tiltak som iverksettes, om de aktuelle klientene drar nytte av tiltakene osv. Den andre på brukerne og hvordan de vurderer 24SJU, den tredje delen vil se på samhandlingen mellom ulike deler av det offentlige og private tjenesteapparatet og de ideelle organisasjonene som er aktuelle.

Tittel

Evaluation of 24SJU. Better health and social inclusion for especially vulnerable drug users

Sammendrag

Prosjektnr. 241 Against the background of the health and welfare system's inability to adequately address the needs of vulnerable drug users, the Ministry of Health and Care Services have allocated NOK 60 million to Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) and commissioned it to take steps to improve the health and promote social inclusion of the group in question. The allocated funds will be managed by the Directorate of Health. SIRUS has been contracted by the directorate to evaluate the project. The Ministry of Health and Care Services' covering letter instructs SKBO to work in close collaboration with other non-profit organisations, Oslo City Council and Health South-East (Helse Sør-Øst) in achieving the following objectives: - provide assistance and emergency care where the need arises - promote better health, physical and mental - promote social inclusion and coping - encourage interaction between different sections of the health and welfare services, including the non-profit organisations - expand knowledge of and develop appropriate approaches to this target group The evaluation will have a three-pronged approach. The first will focus on employees' work with the client group, how the work is defined and clients recruited, the interventions, and whether the clients benefit from the interventions. The second looks at users, and their assessment of 24SJU. The third will examine interaction and coordination between different parts of the public and private healthcare services and relevant idealistic organisations

Populærvitenskapelig sammendrag

Against the background of the health and welfare system's inability to adequately address the needs of vulnerable drug users, the Ministry of Health and Care Services have allocated NOK 60 million to Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) and commissioned it to take steps to improve the health and promote social inclusion of the group in question. The allocated funds will be managed by the Directorate of Health. SIRUS has been contracted by the directorate to evaluate the project.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 241 Against the background of the health and welfare system's inability to adequately address the needs of vulnerable drug users, the Ministry of Health and Care Services have allocated NOK 60 million to Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) and commissioned it to take steps to improve the health and promote social inclusion of the group in question. The allocated funds will be managed by the Directorate of Health. SIRUS has been contracted by the directorate to evaluate the project. The Ministry of Health and Care Services' covering letter instructs SKBO to work in close collaboration with other non-profit organisations, Oslo City Council and Health South-East (Helse Sør-Øst) in achieving the following objectives: - provide assistance and emergency care where the need arises - promote better health, physical and mental - promote social inclusion and coping - encourage interaction between different sections of the health and welfare services, including the non-profit organisations - expand knowledge of and develop appropriate approaches to this target group The evaluation will have a three-pronged approach. The first will focus on employees' work with the client group, how the work is defined and clients recruited, the interventions, and whether the clients benefit from the interventions. The second looks at users, and their assessment of 24SJU. The third will examine interaction and coordination between different parts of the public and private healthcare services and relevant idealistic organisations

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Astrid Helene Skatvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marit Edland-Gryt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Thresholds in a low-threshold setting: An empirical study of barriers in a centre for people with drug problems and mental health disorders.

Edland-Gryt, Marit; Skatvedt, Astrid Helene. 2013, International journal of drug policy. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2