Cristin-prosjekt-ID: 443149
Sist endret: 27. juni 2014 14:03

Cristin-prosjekt-ID: 443149
Sist endret: 27. juni 2014 14:03
Prosjekt

Evaluering av opplæringsprogram i regi av Helsedirektoratet og Bufdir

prosjektleder

Astrid Petra Skretting
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av opplæringsprogram i regi av Helsedirektoratet og Bufdir

Sammendrag

Prosjektnr. 254. Evalueringen har et todelt fokus. For det første er den rettet mot prosjektets mål, arbeidsmetodikk og organisering. For det andre er fokus rettet mot opplæringens konkrete aktivitet: vurdering av gjennomføring av opplæringsprogrammet.

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsedirektoratet og Bufdir samarbeider om å utvikle et opplæringsprogram rettet mot ansatte i kommunene. Programmets mål er å gi ansatte økt kompetanse på å identifisere og samtale med gravide og småbarnsfamilier om bruk av rusmidler, psykiske problemer og/eller vold. SIRUS vil utføre en følgeevaluering av opplæringsprogrammet i fem pilotkommuner i henholdsvis region sør, vest, midt, nord og øst.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 254. Evalueringen har et todelt fokus. For det første er den rettet mot prosjektets mål, arbeidsmetodikk og organisering. For det andre er fokus rettet mot opplæringens konkrete aktivitet: vurdering av gjennomføring av opplæringsprogrammet.

Tittel

Evaluation of training programmes supervised by the Directorate of Health and Directorate for Children, Youth and Family Affairs

Sammendrag

The Directorate of Health and Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) are working together to develop a training programme for municipal employees. The aim is to enable employees to identify and talk with pregnant women and young families on matters relating to drug use, mental health problems and/or violence. SIRUS will be conducting a process evaluation of the training programme in five pilot municipalities in regions South, Mid, North and East Norway. The evaluation has a dual focus. It will study the project's objectives, working methods and organisation. Relevant research questions include: How well does cross-sectional collaboration work in practice? How well do the central governing/working group and the regional teams work together? How well do the regional teams and municipalities (coordinators) work together? Second, the actual training process itself will be studied, i.e. how the training programme is run. Key research questions here include: What succeeds and what doesn't succeed about the way the programme is run in practice? Is the training adapted to the municipal employees' understanding of their everyday duties? How are the intended target groups recruited to the programme? The data for the evaluation will include the following: 1. Observation of the training programme in action in all five pilot municipalities 2. Survey of all participants after fourth day of training 3. Qualitative interviews with participants, teachers and municipal coordinators 4. Document analysis of central sources Observation will provide systematic documentation of the training as it happens, the process and results. The survey will establish programme outcomes, shed light on and explain levels of satisfaction with the programme among participants. The qualitative interviews will allow us to explore in greater detail aspects of the general picture painted by the survey. Together, the data will allow us to analyse performance conditions and ability to realise objectives.

Populærvitenskapelig sammendrag

The Directorate of Health and Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) are working together to develop a training programme for municipal employees. The aim is to enable employees to identify and talk with pregnant women and young families on matters relating to drug use, mental health problems and/or violence. SIRUS will be conducting a process evaluation of the training programme in five pilot municipalities in regions South, Mid, North and East Norway.

Vitenskapelig sammendrag

The Directorate of Health and Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) are working together to develop a training programme for municipal employees. The aim is to enable employees to identify and talk with pregnant women and young families on matters relating to drug use, mental health problems and/or violence. SIRUS will be conducting a process evaluation of the training programme in five pilot municipalities in regions South, Mid, North and East Norway. The evaluation has a dual focus. It will study the project's objectives, working methods and organisation. Relevant research questions include: How well does cross-sectional collaboration work in practice? How well do the central governing/working group and the regional teams work together? How well do the regional teams and municipalities (coordinators) work together? Second, the actual training process itself will be studied, i.e. how the training programme is run. Key research questions here include: What succeeds and what doesn't succeed about the way the programme is run in practice? Is the training adapted to the municipal employees' understanding of their everyday duties? How are the intended target groups recruited to the programme? The data for the evaluation will include the following: 1. Observation of the training programme in action in all five pilot municipalities 2. Survey of all participants after fourth day of training 3. Qualitative interviews with participants, teachers and municipal coordinators 4. Document analysis of central sources Observation will provide systematic documentation of the training as it happens, the process and results. The survey will establish programme outcomes, shed light on and explain levels of satisfaction with the programme among participants. The qualitative interviews will allow us to explore in greater detail aspects of the general picture painted by the survey. Together, the data will allow us to analyse performance conditions and ability to realise objectives.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Mette Irmgard Snertingdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2