Cristin-prosjekt-ID: 443154
Sist endret: 13. mai 2014, 10:10

Cristin-prosjekt-ID: 443154
Sist endret: 13. mai 2014, 10:10
Prosjekt

Evaluering av kampanjer

prosjektleder

Karl Erik Lund
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av kampanjer

Sammendrag

Prosjektnr. 290. Den norske røykekampanjen januar 2012 benyttet seg av fryktbasert kommunikasjon. I en eksperimentell studie av dette materialet viste det seg at vemmelse og frykt hadde motsatt effekt på motivasjon til, og intensjon om, røykeslutt. Vi vil derfor inkludere et mål på implisitte holdninger til røyking, som i større grad måler holdninger på de assossiative plan, i motsetning til målet for motivasjon til røykeslutt som er et mer gjennomtenkt uttrykk.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 290. Den norske røykekampanjen januar 2012 benyttet seg av fryktbasert kommunikasjon. I en eksperimentell studie av dette materialet viste det seg at vemmelse og frykt hadde motsatt effekt på motivasjon til, og intensjon om, røykeslutt. Vi vil derfor inkludere et mål på implisitte holdninger til røyking, som i større grad måler holdninger på de assossiative plan, i motsetning til målet for motivasjon til røykeslutt som er et mer gjennomtenkt uttrykk.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3