Cristin-prosjekt-ID: 443228
Sist endret: 15. januar 2016 16:24

Cristin-prosjekt-ID: 443228
Sist endret: 15. januar 2016 16:24
Prosjekt

Betydningen av sosial ulikhet for tobakksbruk

prosjektleder

Gunnar Sæbø
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av sosial ulikhet for tobakksbruk

Sammendrag

Prosjektnr. 239. Prosjektet vil belyse betydningen av impulsivitet, diskontering og psykososiale forhold for tobakksbruk og endring i tobakksvaner i voksen alder. Prosjektet vil undersøke hvorvidt disse sammenhengene modifiseres av sosial status.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 239. Prosjektet vil belyse betydningen av impulsivitet, diskontering og psykososiale forhold for tobakksbruk og endring i tobakksvaner i voksen alder. Prosjektet vil undersøke hvorvidt disse sammenhengene modifiseres av sosial status.

Tittel

The significance of social status, impulsiveness, discounting and psychosocial factors for tobacco consumption

Sammendrag

The project will explore the significance of impulsiveness, discounting and psychosocial circumstances for tobacco use and changes in the tobacco-consumption behaviour of adults. The project will ask how far these connections are modified by social status. Previously collected data from Ung i Norge (Young in Norway) (NOVA – Norwegian Social Research) and Norsk Monitor will be used in the analyses. Relevant information in the data will be on smoking behaviour, socio-economic, demographic and psychosocial factors.

Vitenskapelig sammendrag

The project will explore the significance of impulsiveness, discounting and psychosocial circumstances for tobacco use and changes in the tobacco-consumption behaviour of adults. The project will ask how far these connections are modified by social status. Previously collected data from Ung i Norge (Young in Norway) (NOVA – Norwegian Social Research) and Norsk Monitor will be used in the analyses. Relevant information in the data will be on smoking behaviour, socio-economic, demographic and psychosocial factors.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunnar Sæbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Tord Finne Vedøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ståle Østhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Tobacco denormalisation and representations of different tobacco product users in Norway: A cross-sectional study.

Sæbø, Gunnar. 2016, Sociology of Health and Illness. FHIVitenskapelig artikkel

How Do Impulsivity and Education Relate to Smoking Initiation and Cessation Among Young Adults?

Kvaavik, Elisabeth; Rise, Jostein. 2012, Journal of Studies on Alcohol and Drugs. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2