Cristin-prosjekt-ID: 443254
Sist endret: 7. mai 2014 14:17

Cristin-prosjekt-ID: 443254
Sist endret: 7. mai 2014 14:17
Prosjekt

Alkoholpolitikk

prosjektleder

Ingeborg Margrete Rossow
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alkoholpolitikk

Sammendrag

Prosjektnr. 212. En internasjonal forskergruppe samarbeider om å revidere og oppdatere boken Alcohol: no ordinary commodity. Research and Public Policy (Oxford University Press 2003). Prosjektet tar sikte på å gjennomgå internasjonal forskningslitteratur på nytt for å gi et oppdatert forskningsbasert grunnlag for potensiale, effekter og begrensninger ved ulike alkoholpolitiske strategier i et globalt perspektiv.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 212. En internasjonal forskergruppe samarbeider om å revidere og oppdatere boken Alcohol: no ordinary commodity. Research and Public Policy (Oxford University Press 2003). Prosjektet tar sikte på å gjennomgå internasjonal forskningslitteratur på nytt for å gi et oppdatert forskningsbasert grunnlag for potensiale, effekter og begrensninger ved ulike alkoholpolitiske strategier i et globalt perspektiv.

Tittel

Alcohol policy

Sammendrag

An international research team is working on a revision and update of Alcohol: No ordinary commodity. Research and Public Policy (Oxford University Press 2003). A review of the international literature will establish current knowledge of potentials, effects and limitations of the various strategies on alcohol in a global perspective.

Vitenskapelig sammendrag

An international research team is working on a revision and update of Alcohol: No ordinary commodity. Research and Public Policy (Oxford University Press 2003). A review of the international literature will establish current knowledge of potentials, effects and limitations of the various strategies on alcohol in a global perspective.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1