Cristin-prosjekt-ID: 443289
Sist endret: 27. juni 2014 14:15

Cristin-prosjekt-ID: 443289
Sist endret: 27. juni 2014 14:15
Prosjekt

Hvor farlig er farlige stoffer?

prosjektleder

Astrid Petra Skretting
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvor farlig er farlige stoffer?

Sammendrag

Prosjektnr. 199. Det ble i 1968 og i 1989 foretatt spørreskjemaundersøkelser om befolkningens holdning til ulike rusmidler. Undersøkelsene viste at det hadde funnet sted betydelige holdningsendringer fra 1968 til 1989. Det er av interesse å se hvorvidt det har funnet sted ytterligere endringer i perioden fra 1989 til 2007.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 199. Det ble i 1968 og i 1989 foretatt spørreskjemaundersøkelser om befolkningens holdning til ulike rusmidler. Undersøkelsene viste at det hadde funnet sted betydelige holdningsendringer fra 1968 til 1989. Det er av interesse å se hvorvidt det har funnet sted ytterligere endringer i perioden fra 1989 til 2007.

Tittel

How dangerous are dangerous substances?

Sammendrag

In 1968 and 1989, questionnaire surveys were conducted on public attitudes to certain intoxicants. These studies revealed a marked change in attitudes between 1968 and 1989. It is therefore of some interest to explore the possibility of more recent changes in public attitudes from 1989 to 2007.

Vitenskapelig sammendrag

In 1968 and 1989, questionnaire surveys were conducted on public attitudes to certain intoxicants. These studies revealed a marked change in attitudes between 1968 and 1989. It is therefore of some interest to explore the possibility of more recent changes in public attitudes from 1989 to 2007.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2