Cristin-prosjekt-ID: 443291
Sist endret: 12. mai 2014 15:59
Cristin-prosjekt-ID: 443291
Sist endret: 12. mai 2014 15:59
Prosjekt

Narkotikapolitikk

prosjektleder

Ingeborg Margrete Rossow
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Finansiering

  • Andre

  • Egen institusjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2006 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Narkotikapolitikk

Sammendrag

Prosjektnr. 185. Prosjektet er en parallell til "Alcohol and Public Policy"-prosjektet og tar sikte på å gjennomgå internasjonal forskningslitteratur for å gi et oppdatert forskningsbasert grunnlag for å vurdere potensiale, effekter og begrensninger ved ulike narkotikapolitiske strategier i et globalt perspektiv.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 185. Prosjektet er en parallell til "Alcohol and Public Policy"-prosjektet og tar sikte på å gjennomgå internasjonal forskningslitteratur for å gi et oppdatert forskningsbasert grunnlag for å vurdere potensiale, effekter og begrensninger ved ulike narkotikapolitiske strategier i et globalt perspektiv.

Tittel

Drugs policy

Sammendrag

This project aims to review international literature and draw up an up to date evidence-based framework for assessing potentials, performance and limitations of various drug policy approaches in a global perspective.

Vitenskapelig sammendrag

This project aims to review international literature and draw up an up to date evidence-based framework for assessing potentials, performance and limitations of various drug policy approaches in a global perspective.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1