Cristin-prosjekt-ID: 443293
Sist endret: 8. mai 2014 09:41

Cristin-prosjekt-ID: 443293
Sist endret: 8. mai 2014 09:41
Prosjekt

Tannhelsetilbudet til rusmiddelmisbrukere

prosjektleder

Astrid Petra Skretting
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tannhelsetilbudet til rusmiddelmisbrukere

Sammendrag

Prosjektnr. 229. Med bakgrunn i vedtak fra Stortinget er fylkeskommunene pålagt å sørge for at rusmiddelmisbrukere får et forsvarlig tannhelsetilbud. Stortinget har bedt om en evaluering av ordningen. Helse- og omsorgsdepartementet har ut fra dette bedt om at SIRUS gjennomfører en kartlegging/evaluering av hvordan fylkeskommunene har imøtekommet Stortingets pålegg. I tillegg skal SIRUS se på hvordan de har organisert tilbudet og hvorvidt målgruppen kan sies å være nådd.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 229. Med bakgrunn i vedtak fra Stortinget er fylkeskommunene pålagt å sørge for at rusmiddelmisbrukere får et forsvarlig tannhelsetilbud. Stortinget har bedt om en evaluering av ordningen. Helse- og omsorgsdepartementet har ut fra dette bedt om at SIRUS gjennomfører en kartlegging/evaluering av hvordan fylkeskommunene har imøtekommet Stortingets pålegg. I tillegg skal SIRUS se på hvordan de har organisert tilbudet og hvorvidt målgruppen kan sies å være nådd.

Tittel

Provision of dental healthcare to drug users

Sammendrag

Against the background of a parliamentary resolution, county councils are required to ensure the provision of a suitable dental service for drug users. The Norwegian Parliament (Storting) has also asked for the arrangement to be evaluated. The Ministry of Health and Care Services have, on this basis, asked SIRUS to conduct a survey/evaluation of the county councils' response to the directive. SIRUS will also be investigating county councils' organisation of the service and the degree to which the service has reached the target group. A survey/interview study will be conducted among the responsible county council officers in every county in the country. Clients of the dental service will likely also be interviewed.

Vitenskapelig sammendrag

Against the background of a parliamentary resolution, county councils are required to ensure the provision of a suitable dental service for drug users. The Norwegian Parliament (Storting) has also asked for the arrangement to be evaluated. The Ministry of Health and Care Services have, on this basis, asked SIRUS to conduct a survey/evaluation of the county councils' response to the directive. SIRUS will also be investigating county councils' organisation of the service and the degree to which the service has reached the target group. A survey/interview study will be conducted among the responsible county council officers in every county in the country. Clients of the dental service will likely also be interviewed.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marit Edland-Gryt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere. En kartlegging.

Skretting, Astrid ; Edland-Gryt, Marit. 2010, FHIRapport
1 - 1 av 1