Cristin-prosjekt-ID: 443294
Sist endret: 8. mai 2014 10:24

Cristin-prosjekt-ID: 443294
Sist endret: 8. mai 2014 10:24
Prosjekt

Metoder for røykeslutt og deres effekter

prosjektleder

Janne Scheffels
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metoder for røykeslutt og deres effekter

Sammendrag

Prosjektnr. 233. Bare en liten andel av de som forsøker å slutte å røyke bruker noen form for hjelpemidler. I dette prosjektet ser vi på sammenheng mellom bruk av ulike metoder for røykeslutt og sosiodemografiske variable, røykehistorie, sluttehistorie og ulike holdningsvariable.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 233. Bare en liten andel av de som forsøker å slutte å røyke bruker noen form for hjelpemidler. I dette prosjektet ser vi på sammenheng mellom bruk av ulike metoder for røykeslutt og sosiodemografiske variable, røykehistorie, sluttehistorie og ulike holdningsvariable.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janne Scheffels

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2