Cristin-prosjekt-ID: 443295
Sist endret: 8. mai 2014 10:15

Cristin-prosjekt-ID: 443295
Sist endret: 8. mai 2014 10:15
Prosjekt

Hvordan påvirker holdningen til røykfrie serveringssteder selv-rapporteringen for mat- og alkoholomsetning?

prosjektleder

Ingeborg Lund
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan påvirker holdningen til røykfrie serveringssteder selv-rapporteringen for mat- og alkoholomsetning?

Sammendrag

Prosjektnr. 234. Dette prosjektet skal måle i hvilken grad egne holdninger til røykfrie serveringssteder kan ha påvirket oppfatningene blant ansatte i serveringsnæringen om den økonomiske effekten av røykeforbudet som ble innført i 2004. Ved at holdningene er målt før røykeforbudet ble innført vil dette kunne kaste lys over hvor valid selvrapportering er som mål på økonomiske konsekvenser.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 234. Dette prosjektet skal måle i hvilken grad egne holdninger til røykfrie serveringssteder kan ha påvirket oppfatningene blant ansatte i serveringsnæringen om den økonomiske effekten av røykeforbudet som ble innført i 2004. Ved at holdningene er målt før røykeforbudet ble innført vil dette kunne kaste lys over hvor valid selvrapportering er som mål på økonomiske konsekvenser.

Tittel

Are post-ban self-reports on the economic impact from smoke-free bars and restaurants biased by pre-ban attitudes?

Sammendrag

In this project we aim to ascertain whether the attitudes towards the ban on smoking in restaurants and bars of staff in these places affect how they report the economic consequences of the 2004 ban on smoking. In that attitudes were measured before the ban came into place, this could help establish the validity of self-reporting as an indicator of the economic impact. A panel study involving 907 employees in the hospitability trade was conducted in May 2004 and May 2005.

Vitenskapelig sammendrag

In this project we aim to ascertain whether the attitudes towards the ban on smoking in restaurants and bars of staff in these places affect how they report the economic consequences of the 2004 ban on smoking. In that attitudes were measured before the ban came into place, this could help establish the validity of self-reporting as an indicator of the economic impact. A panel study involving 907 employees in the hospitability trade was conducted in May 2004 and May 2005.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Post-ban self-reports on economic impact of smoke-free bars and restaurants are biased by pre-ban attitudes. A longitudinal study among employees.

Lund, Ingeborg; Lund, Karl Erik. 2011, Scandinavian Journal of Public Health. FHIVitenskapelig artikkel

Do smoke-free laws affect revenues in pubs and restaurants?

Melberg, Hans Olav; Lund, Karl Erik. 2012, European Journal of Health Economics. FHI, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2