Cristin-prosjekt-ID: 443303
Sist endret: 10. april 2018 15:38

Cristin-prosjekt-ID: 443303
Sist endret: 10. april 2018 15:38
Prosjekt

Endringer i sprøytebrukerpopulasjonen over tid

prosjektleder

Ellen Johanna Amundsen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Endringer i sprøytebrukerpopulasjonen over tid

Sammendrag

Prosjektnr. 204. Delprosjekt. A) Beregne prevalens/omfang av sprøytemisbruk B) Utvikle metode for å beregne insidens/rekruttering til sprøytemisbruk C) Utvikle modellverkstøy

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 204. Delprosjekt. A) Beregne prevalens/omfang av sprøytemisbruk B) Utvikle metode for å beregne insidens/rekruttering til sprøytemisbruk C) Utvikle modellverkstøy

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1