Cristin-prosjekt-ID: 443312
Sist endret: 12. mai 2014, 16:43

Cristin-prosjekt-ID: 443312
Sist endret: 12. mai 2014, 16:43
Prosjekt

Utvikling i alkoholkonsum i et kvinneperspektiv og konsekvenser for kvinnehelsen

prosjektleder

Astrid Petra Skretting
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling i alkoholkonsum i et kvinneperspektiv og konsekvenser for kvinnehelsen

Sammendrag

Prosjektnr. 215. Det blir i ulike sammenhenger fokusert på at alkoholforbruket blant kvinner har økt. Prosjektet søker å se på utvikling i alkoholkonsum blant kvinner i ulike aldersgrupper over tid. En vil så langt det er mulig også prøve å se på sammenheng mellom alkoholforbruk og helseproblemer blant kvinner.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 215. Det blir i ulike sammenhenger fokusert på at alkoholforbruket blant kvinner har økt. Prosjektet søker å se på utvikling i alkoholkonsum blant kvinner i ulike aldersgrupper over tid. En vil så langt det er mulig også prøve å se på sammenheng mellom alkoholforbruk og helseproblemer blant kvinner.

Tittel

Alcohol use from the woman’s point of view and consequences on women’s health

Sammendrag

The rise in women’s alcohol use has prompted concern in many quarters. This project will investigate historical trends in women’s use of alcohol across a range of age-groups. As far as possible, the project will also explore lines of connection between women’s alcohol use and ill-health.

Vitenskapelig sammendrag

The rise in women’s alcohol use has prompted concern in many quarters. This project will investigate historical trends in women’s use of alcohol across a range of age-groups. As far as possible, the project will also explore lines of connection between women’s alcohol use and ill-health.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Tord Finne Vedøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Er menn farligst for seg selv eller andre?

Rossow, Ingeborg. 2007, Gyldendal Akademisk. FHIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bruk av alkohol blant kvinner. Data fra ulike surveyundersøkelser.

Vedøy, Tord Finne; Skretting, Astrid . 2009, FHIRapport
1 - 2 av 2