Cristin-prosjekt-ID: 443329
Sist endret: 7. august 2018 15:08

Cristin-prosjekt-ID: 443329
Sist endret: 7. august 2018 15:08
Prosjekt

Avhengighet

prosjektleder

Jostein Rise
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Avhengighet

Sammendrag

Prosjektnr. 152. Prosjektet er todelt og skal: 1.Belyse avhengighet fra et psykologisk perspektiv i lys av begrepene mentale representasjoner, harmonisk og besatt lidenskap, ambivalens og automatisering. 2.Drøfte begrepet avhengighet ut fra ulike teorier om avhengighet og den tiltagende bruken av termen i media, helsepolitiske utredninger og dokumenter og den offentlige debatt.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 152. Prosjektet er todelt og skal: 1.Belyse avhengighet fra et psykologisk perspektiv i lys av begrepene mentale representasjoner, harmonisk og besatt lidenskap, ambivalens og automatisering. 2.Drøfte begrepet avhengighet ut fra ulike teorier om avhengighet og den tiltagende bruken av termen i media, helsepolitiske utredninger og dokumenter og den offentlige debatt.

Tittel

Addiction

Sammendrag

The project has two main aims. 1.To explore addiction in a psychological perspective concepts of mental representation, harmonious and obsessive passion, ambivalence and automation. Data will be sourced from surveys. 2.To explore addiction as a concept in light of various theories of addiction and increasing use of the term by the media, health policy reports and other documents and by the public. A review of the literature will inform the discussion.

Vitenskapelig sammendrag

The project has two main aims. 1.To explore addiction in a psychological perspective concepts of mental representation, harmonious and obsessive passion, ambivalence and automation. Data will be sourced from surveys. 2.To explore addiction as a concept in light of various theories of addiction and increasing use of the term by the media, health policy reports and other documents and by the public. A review of the literature will inform the discussion.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Some psychological aspects of addiction in the light of smoking behaviour.

Kovac, Velibor Bobo. 2008, Unipub forlag. UIADoktorgradsavhandling

The relation between past behavior, intention, planning, and quitting smoking: the moderating effect of future orientation.

Kovac, Velibor Bobo; Rise, Jostein. 2007, Journal of applied biobehavioral research. FHI, UIAVitenskapelig artikkel

The role of explicit cognition in addiction: development of the Mental Representations scale.

Kovac, Velibor Bobo; Rise, Jostein. 2008, Addiction Research and Theory. FHI, UIAVitenskapelig artikkel

Predicting the intention to quit smoking and quitting behaviour: Extending the theory of planned behaviour.

Rise, Jostein; Kovac, Velibor Bobo; Kraft, Pål; Moan, Inger Synnøve. 2008, British Journal of Health Psychology. HINN, FHI, UIO, UIAVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4