Cristin-prosjekt-ID: 443337
Sist endret: 12. mai 2014 14:43

Cristin-prosjekt-ID: 443337
Sist endret: 12. mai 2014 14:43
Prosjekt

Hva signaliserer sigaretten?

prosjektleder

Karl Erik Lund
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva signaliserer sigaretten?

Sammendrag

Prosjektnr. 103. Prosjektet skal utforske røyking som identitetskonstruksjon og som markør av sosiale distinksjoner. Vi vil også se på symbolverdien av ulike måter å røyke på, og betydningen av røyking i ulike sosiale kontekster. Sosial klasse og kjønn er sentrale begreper i analysen.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 103. Prosjektet skal utforske røyking som identitetskonstruksjon og som markør av sosiale distinksjoner. Vi vil også se på symbolverdien av ulike måter å røyke på, og betydningen av røyking i ulike sosiale kontekster. Sosial klasse og kjønn er sentrale begreper i analysen.

Tittel

What does a cigarette say?

Sammendrag

The project investigates smoking in light of identity construction and as a mark of social distinction. We look at the symbolic value of smoking styles, the significance of smoking in various social settings. Social class and sex are key analytical variables. While this investigation adopts a qualitative approach, it will also make use of quantitative survey data . The qualitative data derive from interviews with twenty-one smokers aged 16–19. The quantitative data are based on a survey by questionnaire of 1,047 smokers in the same age bracket. These latter data will be used to break down the socio-demographic properties of different smoker categories. Qualitative information will guide the analysis of the whole set of research questions included in the problem-formulation.

Vitenskapelig sammendrag

The project investigates smoking in light of identity construction and as a mark of social distinction. We look at the symbolic value of smoking styles, the significance of smoking in various social settings. Social class and sex are key analytical variables. While this investigation adopts a qualitative approach, it will also make use of quantitative survey data . The qualitative data derive from interviews with twenty-one smokers aged 16–19. The quantitative data are based on a survey by questionnaire of 1,047 smokers in the same age bracket. These latter data will be used to break down the socio-demographic properties of different smoker categories. Qualitative information will guide the analysis of the whole set of research questions included in the problem-formulation.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Janne Scheffels

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Stigma, or sort of cool? Young adult's accounts of smoking and identity.

Scheffels, Janne. 2009, European Journal of Cultural Studies. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2