Cristin-prosjekt-ID: 443341
Sist endret: 12. mai 2014, 16:11

Cristin-prosjekt-ID: 443341
Sist endret: 12. mai 2014, 16:11
Prosjekt

Registrert og uregistrert alkoholforbruk

prosjektleder

Øyvind Horverak
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2006 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Registrert og uregistrert alkoholforbruk

Sammendrag

Prosjektnr. 202. Alkoholkonsumenter i Norge har i hovedsak fire forsyningskilder til sitt forbruk utover det registrerte innenlandske salget.Grensehandel i Sverige og Danmark, legal reiseimport fra utlandet, alkohol som er smuglet til landet og hjemmebrenning. Norske myndigheter har behov for å kartlegge hvor stor del av totalforbruket kommer fra uregistrerte kilder.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 202. Alkoholkonsumenter i Norge har i hovedsak fire forsyningskilder til sitt forbruk utover det registrerte innenlandske salget.Grensehandel i Sverige og Danmark, legal reiseimport fra utlandet, alkohol som er smuglet til landet og hjemmebrenning. Norske myndigheter har behov for å kartlegge hvor stor del av totalforbruket kommer fra uregistrerte kilder.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Øyvind Horverak

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Øystein Rudningen Skjælaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3