Cristin-prosjekt-ID: 443352
Sist endret: 12. mai 2014, 14:54

Cristin-prosjekt-ID: 443352
Sist endret: 12. mai 2014, 14:54
Prosjekt

Evaluering av statlige tobakkspreventive tiltak

prosjektleder

Karl Erik Lund
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av statlige tobakkspreventive tiltak

Sammendrag

Prosjektnr. 148. Sosial- og helsedirektoratet har gitt SIRUS i samarbeid med HEMIL i oppdrag å evaluere den samlede statlige tobakksprvirksomheten i perioden 2003-2007. De viktigste tiltakene som prosjektet har evaluert er: 1) lovendringen som førte til røykfrie serveringssteder 2) tre mediekampanjer 3) avgiftsinstrumentet 4) utvidelsen av arealet for helseadvarsler på emballasje 5) innføring av restriksjoner for røyking i videregående skole 6) det nasjonale undervisningsprogrammet VÆR røykFRI (fra 2007 kalt FRI). eventive virksomheten i perioden 2003-2007.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 148. Sosial- og helsedirektoratet har gitt SIRUS i samarbeid med HEMIL i oppdrag å evaluere den samlede statlige tobakksprvirksomheten i perioden 2003-2007. De viktigste tiltakene som prosjektet har evaluert er: 1) lovendringen som førte til røykfrie serveringssteder 2) tre mediekampanjer 3) avgiftsinstrumentet 4) utvidelsen av arealet for helseadvarsler på emballasje 5) innføring av restriksjoner for røyking i videregående skole 6) det nasjonale undervisningsprogrammet VÆR røykFRI (fra 2007 kalt FRI). eventive virksomheten i perioden 2003-2007.

Tittel

Evaluation of public anti-smoking measures

Sammendrag

The Ministry of Health and Social Affairs commissioned SIRUS and HEMIL to evaluate the government’s total 2003–07 anti-tobacco endeavour. Since the project’s inception, 13 reports have been issued by SIRUS, several articles have appeared in journals and about 35 lectures and presentations have been held in Norway and abroad. The most important policy instruments studied by the project are 1.the legislative amendment that led to smoke-free restaurants and pubs 2.three media campaigns 3.the tax mechanism 4.enlarging space on tobacco packets for health warnings 5.restrictions on smoking in senior secondary schools 6.national teaching programme “BE SmokeFREE” (VÆR røykFRI – shortened to FREE in 2007).

Vitenskapelig sammendrag

The Ministry of Health and Social Affairs commissioned SIRUS and HEMIL to evaluate the government’s total 2003–07 anti-tobacco endeavour. Since the project’s inception, 13 reports have been issued by SIRUS, several articles have appeared in journals and about 35 lectures and presentations have been held in Norway and abroad. The most important policy instruments studied by the project are 1.the legislative amendment that led to smoke-free restaurants and pubs 2.three media campaigns 3.the tax mechanism 4.enlarging space on tobacco packets for health warnings 5.restrictions on smoking in senior secondary schools 6.national teaching programme “BE SmokeFREE” (VÆR røykFRI – shortened to FREE in 2007).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Effectiveness of Smoke-free Policies – An IARC Review of Actions to reduce exposure to carcinogens in Secondhand Smoke.

Pierce, John; Leon, Maria E.; Bettcher, Douglas; Chaloupka, Frank; Couto, Elisabeth; Daynard, Richard; Fernandez, Esteve; Gilpin, Elisabeth; Haw, Sally; Hyland, Andrew mfl.. 2008, The Lancet Oncology. FHIVitenskapelig artikkel

Evaluering av myndighetenes samlede innsats for å forebygge tobakksrelaterte sykdommer i perioden 2003 til 2007.

Aarø, Leif Edvard; Lund, Karl Erik; Vedøy, Tord Finne; Øverland, Simon. 2009, FHI, UIBRapport

Læringsforståelse som speil for pedagogisk praksis.

Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. 2005, Tapir Akademisk Forlag. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 3 av 3