Cristin-prosjekt-ID: 443410
Sist endret: 12. mai 2014 12:45
Cristin-prosjekt-ID: 443410
Sist endret: 12. mai 2014 12:45
Prosjekt

Holdninger til og bruk av rusmidler blant grunnskoleelever

prosjektleder

Edle Ravndal
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • Andre

 • Egen institusjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2001 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Holdninger til og bruk av rusmidler blant grunnskoleelever

Sammendrag

Prosjektnr. 110. I forbindelse med oppstartingen av Olweus’ mobbeprogram i 23 Osloskoler, ønsket vi å sette i gang en evaluering av grunnskoleelevers (7.-9. klassetrinn) holdninger til og bruk av ulike rusmidler (inklusiv tobakk). Siden “Olweus-programmet” gjennom metodisk holdbar evaluering har vist seg å ha en god forbyggende effekt i forhold til mobbing, ønsker vi å måle eventuelle positive sideeffekter i forhold til holdninger til og bruk av rusmidler.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 110. I forbindelse med oppstartingen av Olweus’ mobbeprogram i 23 Osloskoler, ønsket vi å sette i gang en evaluering av grunnskoleelevers (7.-9. klassetrinn) holdninger til og bruk av ulike rusmidler (inklusiv tobakk). Siden “Olweus-programmet” gjennom metodisk holdbar evaluering har vist seg å ha en god forbyggende effekt i forhold til mobbing, ønsker vi å måle eventuelle positive sideeffekter i forhold til holdninger til og bruk av rusmidler.

Tittel

Schoolchildren’s attitudes to and use of intoxicants

Sammendrag

When the Olweus anti-bullying programme was effected in twenty-three Oslo schools, it provided an excellent opportunity to evaluate attitudes towards and use of various intoxicants (including tobacco) among schoolchildren (aged 12–14). While the Olweus Programme is not specifically designed to affect attitudes and/or use of intoxicants, according to Olweus and his colleagues one of its positive side-effects has been a roughly 35 per cent fall in the use of drugs and alcohol. A methodologically reliable evaluation of the Olweus programme had substantiated its preventive effect on bullying, and we therefore wanted to investigate a possible positive side-effect on attitudes towards and use of drugs/alcohol. Six secondary schools with pupils aged 12–15 are included in the study. The children will be observed until they leave secondary school. Four of the schools with the Olweus Programme in place are “experimental schools”; two schools, where the programme has not been implemented, are “control schools”. The children answer the same questionnaire every year around the time of the New Year, over a four-year period.

Vitenskapelig sammendrag

When the Olweus anti-bullying programme was effected in twenty-three Oslo schools, it provided an excellent opportunity to evaluate attitudes towards and use of various intoxicants (including tobacco) among schoolchildren (aged 12–14). While the Olweus Programme is not specifically designed to affect attitudes and/or use of intoxicants, according to Olweus and his colleagues one of its positive side-effects has been a roughly 35 per cent fall in the use of drugs and alcohol. A methodologically reliable evaluation of the Olweus programme had substantiated its preventive effect on bullying, and we therefore wanted to investigate a possible positive side-effect on attitudes towards and use of drugs/alcohol. Six secondary schools with pupils aged 12–15 are included in the study. The children will be observed until they leave secondary school. Four of the schools with the Olweus Programme in place are “experimental schools”; two schools, where the programme has not been implemented, are “control schools”. The children answer the same questionnaire every year around the time of the New Year, over a four-year period.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Edle Ravndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Does successful school-based prevention of bullying influence substance use among 13-to 16-year-olds?

Amundsen, Ellen Johanna; Ravndal, Edle. 2010, Drugs: education prevention and policy. FHI, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1