Cristin-prosjekt-ID: 443739
Sist endret: 19. mai 2014, 13:13

Cristin-prosjekt-ID: 443739
Sist endret: 19. mai 2014, 13:13
Prosjekt

Pendeldialoger

prosjektleder

Hans Pitzschker Henriksen
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2014 Slutt: 31. oktober 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pendeldialoger

Vitenskapelig sammendrag

Forprosjekt

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hans Pitzschker Henriksen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1