Cristin-prosjekt-ID: 443740
Sist endret: 20. november 2018 12:09

Cristin-prosjekt-ID: 443740
Sist endret: 20. november 2018 12:09
Prosjekt

The Technosublime

prosjektleder

Trine Wester
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2014 Slutt: 1. mars 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Technosublime

Vitenskapelig sammendrag

Ved å plassere diskusjonen om teknologi innenfor en humanistisk tradisjon ønsker jeg å fokusere på det som for meg framstår som vår viktigste fortelling: fortellingen om teknologi. Med The Techno Sublime forsøker jeg å finne måter å jobbe med spørsmål om teknologi i en kunstnerisk og undervisningsbasert kontekst. Prosjektets hensikt er å øke bevisstheten og spre interesse for teknologifilosofi blant KHiOs studenter, og sammen med studentene finne måter dette kan brukes i den enkeltes kunstneriske praksis. Dette skjer gjennom eget KU-arbeid og tre workshops med tverrfaglige studentgrupper ved KHiO. Prosjektet avsluttes og formidles gjennom en utstilling og publisering av prosjektets resultater på nett.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Trine Wester

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Digital Twin .

Wester, Trine. 2018, KHIOVisuell kunst

Technosublime.

Wester, Trine. 2016, KHIORapport
1 - 2 av 2