Cristin-prosjekt-ID: 443742
Sist endret: 28. september 2016 12:41

Cristin-prosjekt-ID: 443742
Sist endret: 28. september 2016 12:41
Prosjekt

Moving Memory

prosjektleder

Anne Grete Eriksen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2014 Slutt: 1. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Moving Memory

Vitenskapelig sammendrag

Arbeidstittelen er "Moving Memory". Det er en utbygging av det pågående prosjektet Rekonstruksjon og danserens muscle memory (2011-2014). Min ambisjon er å presisere hvordan den dansekunstneriske utøvelses-erfaring og den koreografiske praksisen kan utfordre og berike hverandre ved å undersøke og teoretisere over kroppslig minne som et sentralt tema. Prof. Gunn Engelsrud ved Norges Idrettshøgskole vil delta i prosjektet og vil tilføre en spesialisert vinkling med sin kompetanse innen kropp, subjekt og minne.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Grete Eriksen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Moving-Memory.

Eriksen, Anne Grete. 2014, KHIOAnnet produkt
1 - 1 av 1