Cristin-prosjekt-ID: 444595
Sist endret: 7. november 2019 08:11

Cristin-prosjekt-ID: 444595
Sist endret: 7. november 2019 08:11
Prosjekt

Bruk av digitale verktøy i læringsaktiviteter i naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanningen

prosjektleder

Hanne Maria S Bingen
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Kommunikasjon • E-læring • Læringsmiljø • Interaksjoner • Læringsstrategier

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av digitale verktøy i læringsaktiviteter i naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanningen

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunnen for studien er utfordringene mange sykepleierstudenter opplever når det gjelder å lære anatomi og fysiologi. Flere studenter uttrykker at de opplever manglende mestring og selvtillit i dette faget. Samtidig vet vi kunnskap fra naturvitenskapelige emner er nødvendig for at sykepleiere skal oppleve faglig trygghet i praksis, og dermed for deres profesjonelle praksis.

Hensikten med studien er å få kunnskap om hvordan man kan bruke digitale verktøy for å tilrettelegge for aktiv læring i fysiologi for sykepleierstudenter, og å få kunnskap om hvordan bruk av digitale verktøy kan støtte sykepleierstudenters læringsprosess i fysiologi.

Den overordnede problemstillingen er «Hvordan opplever sykepleierstudenter at bruk av digitale verktøy ved design av læringsmiljø og i læringsaktiviteter kan støtte deres i læring i fysiologi». Forskningsspørsmålene er som følger:

1. Hvilken betydning opplever sykepleierstudenter at bruk av digitale verktøy har for deres deltakelse og gjennomføring av læringsaktiviteter i fysiologi?

2. Hvordan beskriver og begrunner sykepleierstudenter sine valg av strategier for å lære fysiologi?

3. Hvordan beskriver sykepleierstudenter opplevelse av mestring i forhold til egen kunnskap i fysiologi?

Fenomenet læring studeres innenfor en teoretiskramme basert på et sosiokulturelt syn på læring. Design-basert forskning brukes som den overordnede forskningsdesignen. I prosjektet deltar førsteårs sykepleierstudenter ved Fakultet for helsefag, VID Vitenskapelige Høgskole. Data samles gjennom fokusgruppeintervjuer og individuelle refleksjonsnotat, og analyseres ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse og analyse av motsetninger (contradictions).

Studien er en doktorgradsstudie, ved VID Vitenskapelige Høgskole, Studiested Diakonhjemmet Oslo, Senter for diakoni og profesjonell praksis og Fakultet for helsefag.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hanne Maria S Bingen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Simen Alexander Steindal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg diakonale høgskole
Aktiv cristin-person

Rune Johan Krumsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Bodil Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Nursing students’ experiences with the use of a student response system when learning physiology.

Bingen, Hanne Maria S; Tveit, Bodil; Krumsvik, Rune Johan; Steindal, Simen Alexander. 2019, Nordic Journal of Digital Literacy. VID, LDH, UIBVitenskapelig artikkel

Nursing students’ learning physiology within a flipped classroom design.

Bingen, Hanne Maria S. 2019, ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit. VIDVitenskapelig foredrag

Nursing students studying physiology within a flipped classroom, self-regulation and off-campus activities.

Bingen, Hanne Maria S; Steindal, Simen Alexander; Krumsvik, Rune Johan; Tveit, Bodil. 2019, Nurse Education in Practice. VID, LDH, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4