Cristin-prosjekt-ID: 444955
Sist endret: 24. juni 2014, 20:54

Cristin-prosjekt-ID: 444955
Sist endret: 24. juni 2014, 20:54
Prosjekt

Vortex flows and magnetic tornadoes on the Sun and cool stars

prosjektleder

Sven Wedemeyer
ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo

Finansiering

  • Norges forskningsråd
    Prosjektkode: 221767

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 31. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vortex flows and magnetic tornadoes on the Sun and cool stars

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sven Wedemeyer

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1