Cristin-prosjekt-ID: 445173
Sist endret: 1. juli 2014 11:08

Cristin-prosjekt-ID: 445173
Sist endret: 1. juli 2014 11:08
Prosjekt

Archive in Motion

prosjektleder

Ina Blom
ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 205342/V20

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Archive in Motion

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ina Blom

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kunsthistorie ved Universitetet i Oslo

Ellef Prestsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2