Cristin-prosjekt-ID: 446165
Sist endret: 31. januar 2019, 13:18

Cristin-prosjekt-ID: 446165
Sist endret: 31. januar 2019, 13:18
Prosjekt

A prospective longitudinal study of foster children’s development and attachment to their foster parents: A follow up at 8 years of age

prosjektleder

Heidi Jacobsen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Klassifisering

Emneord

Tilknytning • Kognitiv utvikling • sosio-emosjonell fungering

Kontaktinformasjon

Telefon
004795233003
Sted
Heid Jacobsen

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. august 2014 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A prospective longitudinal study of foster children’s development and attachment to their foster parents: A follow up at 8 years of age

Vitenskapelig sammendrag

Å plassere barn i fosterhjem er en alvorlig intervensjon overfor barna og deres familier. Som samfunn har vi derfor en forpliktelse til å undersøke hvordan fosterbarn utvikler seg opp igjennom barndommen. Slik kunnskap kan bidra til å avdekke behov for målrettede tiltak tidlig i utviklingsforløpet og slik bidra til å fremme god utvikling og fungering. Den foreliggende studien er en oppfølgingsstudie av fosterbarn ved 8 års alder, og en del av en landsdekkende longitudinell studie om tilknytning og utvikling hos fosterbarn ved 2 og 3 år års alder. Resultater fra den studien viste at majoriteten av fosterbarna var trygt tilknyttet sin primære omsorgsperson i fosterhjemmet og at flesteparten av de trygge barna forble trygge ved 3 års alder. Imidlertid presterte fosterbarna dårligere på kognitive tester, viste mer problematferd og hadde mindre sosio-emosjonell kompetanse enn barna i en sammenligningsgruppe. Skårene lå innenfor de aldersrelaterte normene.  I den planlagte oppfølgingsstudien vil familiene som deltok ved 3 års alder bli forsøkt rekruttert; 56 fosterbarn og 40 lavrisikobarn. Blant annet vil barnas kognitive utvikling, tilknytningskvalitet, problematferd, sosiale kompetanse og livskvalitet, i tillegg til foreldrestress og omsorgspersonenes erfaringer i nære relasjoner, bli undersøkt. Longitudinelle studier av fosterbarn er relativt fraværende og det er viktig å få kunnskap om fosterbarns utvikling og fungering når kravene fra skole og vennekrets øker.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Hans Bugge Bergsund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Tore Wentzel-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Vibeke Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 4 av 4