Cristin-prosjekt-ID: 446544
Sist endret: 2. desember 2014 14:35

Cristin-prosjekt-ID: 446544
Sist endret: 2. desember 2014 14:35
Prosjekt

Turnus som innovasjon

prosjektleder

Nina Amble
ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Andre
  Prosjektkode: NAV/VOX

Kontaktinformasjon

Telefon
99790403
Sted
Nina Amble

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2011 Slutt: 1. april 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Turnus som innovasjon

Vitenskapelig sammendrag

Turnus som innovasjon har vært et nettverksprosjekt mellom to kommuner Flekkefjord og Kvinesdal og Sørlandet sykehus, lokasjon Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.

Turnus som innovasjonhar vært et utvikingsprosjekl hvor arbeidets organisering har stått sentrum

Målseting for prosjektet har vært å utvikle bærekratige arbeidstidsordninger som minimaliserer behov for deltidsstillinger, men som samtidig gir gode arbeidsforhold og god kvalitet på tjenestene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Amble

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

The Rota System as Innovation/ Turnus som innovasjon.

Amble, Nina. 2014, Neon-dagene. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Turnus som innovasjon.

Amble, Nina. 2014, OSLOMETRapport

1. Mestring og organisering i arbeid med mennesker 2. Turnus som innovasjon.

Amble, Nina. 2012, Den internasjonale kvinnedagen. OSLOMETPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4