Cristin-prosjekt-ID: 446843
Sist endret: 26. august 2014, 23:22

Cristin-prosjekt-ID: 446843
Sist endret: 26. august 2014, 23:22
Prosjekt

Rotavirus Vaccine Trials, bilateral competence building

prosjektleder

Tor Arne Strand
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 201208/S50

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. april 2010 Slutt: 30. juni 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rotavirus Vaccine Trials, bilateral competence building

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Arne Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Div Medisinsk service ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Halvor Sommerfelt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Elmira Flem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

M Kirsti Vainio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for virologi og infeksjonsimmunologi ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5