Cristin-prosjekt-ID: 446846
Sist endret: 26. august 2014, 23:30

Cristin-prosjekt-ID: 446846
Sist endret: 26. august 2014, 23:30
Prosjekt

Community- and health facility-based intervention with zinc as adjuvant therapy for pneumonia to enhance child health and nutrition

prosjektleder

Tor Arne Strand
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. august 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Community- and health facility-based intervention with zinc as adjuvant therapy for pneumonia to enhance child health and nutrition

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Arne Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Div Medisinsk service ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Maria Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Halvor Sommerfelt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3